ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-explodes-

IH0 K S P L OW1 D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: explodes, *explodes*
CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLODES IH0 K S P L OW1 D Z
EXPLODE IH0 K S P L OW1 D
EXPLODED IH0 K S P L OW1 D AH0 D
EXPLODED IH0 K S P L OW1 D IH0 D
EXPLODING IH0 K S P L OW1 D IH0 NG
UNEXPLODED AH2 N IH0 K S P L OW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explodes (v) ˈɪksplˈoudz (i1 k s p l ou1 d z)
explode (v) ˈɪksplˈoud (i1 k s p l ou1 d)
exploded (v) ˈɪksplˈoudɪd (i1 k s p l ou1 d i d)
exploding (v) ˈɪksplˈoudɪŋ (i1 k s p l ou1 d i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explode(vi) เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode(vt) ทำให้ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode(vt) พิสูจน์ว่าผิด, Syn. disprove, refute
explode(vi) เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode(vi) ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode(vi) ระเบิดอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explodent(เอคซฺโพล'เดินทฺ) n. วัตถุระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explodAt that instant it exploded with a great noise.
explodExploded with anger.
explodExplode with a loud noise.
explodHe exploded with anger.
explodHe was about to explode, but checked himself.
explodIt is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.
explodMy heart is pounding so hard it feels like it's going to explode.
explodNo sooner had he struck the match than the bomb exploded.
explodPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
explodShe exploded with laughter.
explodSome satellites have exploded or collided.
explodSteam boilers may explode.
explodThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.
explodThe audience exploded with laughter.
explodThe news caused him to explode with anger.
explodThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
explodThere's also the danger of unexploded bombs, so they reported it to the police and the area was taped off to keep people out.
explodThe rocket was hardly up when it exploded.
explodWhen the bomb exploded, I happened to be there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดอารมณ์(v) explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai Definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
ระเบิด(v) blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai Definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
เหลืออด(v) be beyond endurance, See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: ปกติฝ่ายสามีมักจะทนฟัง นอกจากเขาจะเหลืออดจริงๆ, Thai Definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
อกแตก(v) explode, See also: blow up, Example: ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ, Thai Definition: อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว
วางระเบิด(v) bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai Definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย
วางระเบิด(v) bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai Definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (v) EN: to misfire ; fail to explode  FR: rater ; faire long feu
เหลืออด[leūa-ǿt] (v) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable  FR: être insupportable
ระเบิด[raboēt] (v) EN: explode ; burst ; blow up ; blast  FR: exploser ; éclater

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] to crack; to explode or burst, #1,535 [Add to Longdo]
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
爆发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] to break out; to erupt; to explode; to burst out, #3,451 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] explode, #4,510 [Add to Longdo]
起爆[qǐ bào, ㄑㄧˇ ㄅㄠˋ, ] to explode; to set off an explostion; to detonate, #51,547 [Add to Longdo]
臭弹[chòu dàn, ㄔㄡˋ ㄉㄢˋ, / ] dead bomb (i.e. not exploding on impact) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprengmittel {n}; Zünder {m}exploder [Add to Longdo]
auseinander gezogen; auseinandergezogen [alt]exploded [Add to Longdo]
explodieren | explodierend | explodierteto explode | exploding | exploded [Add to Longdo]
explodieren | explodierend | explodiertto detonate | detonating | detonated [Add to Longdo]
nicht gesprengtunexploded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起爆[きばく, kibaku] (n,vs) exploding; (P) [Add to Longdo]
即ギレ;即切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst [Add to Longdo]
爆裂[ばくれつ, bakuretsu] (n,vs) exploding [Add to Longdo]
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばく, baku] EXPLODIEREN [Add to Longdo]
破裂[はれつ, haretsu] -bersten, -platzen, explodieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top