ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-erudition-

EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erudition, *erudition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erudition(n) ความรู้ (ที่ได้จากการเรียนและการอ่าน), Syn. education, knowledge, scholarship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้[khwāmrū] (n) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness  FR: connaissance [f] ; savoir [m]
วิชา[wichā] (n) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science  FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUDITION EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erudition (n) ˌɛruːdˈɪʃən (e2 r uu d i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, / ] erudition; scholarly knowledge, #20,575 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [Add to Longdo]
大儒[たいじゅ, taiju] (n) (1) great Confucian (scholar); (2) great scholar; person of great erudition [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] (adj-na,n,adj-no) erudition; (P) [Add to Longdo]
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge [Add to Longdo]
博覧多識[はくらんたしき, hakurantashiki] (n,adj-no) erudition and extensive knowledge; widely-read and well-informed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erudition
   n 1: profound scholarly knowledge [syn: {eruditeness},
      {erudition}, {learnedness}, {learning}, {scholarship},
      {encyclopedism}, {encyclopaedism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top