ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-egotist-

IY1 G AH0 T IH0 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: egotist, *egotist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster

English-Thai: Nontri Dictionary
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egotistEgotist though he was, his parents loved him.
egotistThat man is an egotist through and through.

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOTIST IY1 G AH0 T IH0 S T
EGOTISTICAL IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egotist (n) ˈɛgətɪst (e1 g @ t i s t)
egotists (n) ˈɛgətɪsts (e1 g @ t i s t s)
egotistic (j) ˌɛgətˈɪstɪk (e2 g @ t i1 s t i k)
egotistically (a) ˌɛgətˈɪstɪkliː (e2 g @ t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴイスティック[egoisuteikku] (adj-na) egotistic [Add to Longdo]
エゴイスト[egoisuto] (n) egotist [Add to Longdo]
エゴティスト[egoteisuto] (n) egotist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  egotist
      n 1: a conceited and self-centered person [syn: {egotist},
           {egoist}, {swellhead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top