ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-縣-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *縣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[縣, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: , Decomposition:   県 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [ideographic] District 県 borders 系; 県 also provides the pronunciation, Rank: 9461

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区, #993 [Add to Longdo]
县城[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]
县级[xiàn jí, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] county level, #7,868 [Add to Longdo]
县长[xiàn zhǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] county's head commisioner, #13,840 [Add to Longdo]
和县[Hé xiàn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] He county in Anhui, #28,288 [Add to Longdo]
沙县[Shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sha county in Fujian, #36,494 [Add to Longdo]
开县[Kāi xiàn, ㄎㄞ ㄒㄧㄢˋ, / ] Kai county in Sichuan, #36,534 [Add to Longdo]
自治县[zì zhì xiàn, ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] autonomous county, #38,608 [Add to Longdo]
丰县[Fēng xiàn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Feng county in Jiangsu, #41,378 [Add to Longdo]
蓟县[Jì xiàn, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ji county in Tianjin, #43,685 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To Yamagata or somewhere.[CN] 去山形還是什麼的 The Demon (1978)
I went to the city with him[CN] 一早我就和朋友到了 Diao nu (1978)
He asked me to go to help him out[CN] 要我到裏去托人講講情 Diao nu (1978)
You can check on that[CN] 不信你到裏去問 Diao nu (1978)
Beijing is to the Northeast of our town.[CN] 北京在城的東北邊兒 The Herdsman (1982)
She has no family in Yamagata.[CN] 她在山形沒親戚 The Demon (1978)
{\bord0\shad0\alphaH3D}Daddy knows all about the law. He's a magistrate.[CN] 爸爸知道關於法律的一切 他是一個治長官 Joanna (1968)
Quang Tri Province, June 1 8, 1 968?[CN] 在廣儲暗殺政府稅務人員嗎? Apocalypse Now (1979)
On special assignment kontoom Province, II Corps.[CN] 在康通一次特別任務 Apocalypse Now (1979)
At Geneva airport, Arab guerrillas destroyed an Israeli airplane.[CN] 在北道幾架飛機 爆炸引起很大的火災 Eros + Massacre (1969)
For Miho-dono, I will give up my life to protect her.[JP] 美穂殿は 命をけて あ守りした凵 あ万貰哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Papa, is Beijing as large as many of our towns put together[CN] 爸爸,北京有好多好多城大嗎 The Herdsman (1982)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top