ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-祸-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *祸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[祸, huò, ㄏㄨㄛˋ] misfortune, disaster, calamity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 1870

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster, #8,347 [Add to Longdo]
[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash, #6,641 [Add to Longdo]
[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, / ] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck, #18,861 [Add to Longdo]
罪魁[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] ringleader; chief-criminal; arch-criminal, #22,678 [Add to Longdo]
幸灾乐[xìng zāi lè huò, ㄒㄧㄥˋ ㄗㄞ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to delight in other people's misfortune; Schadenfreude, #27,882 [Add to Longdo]
[zāi huò, ㄗㄞ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster, #36,113 [Add to Longdo]
[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] stirring up trouble; to invite disaster, #41,239 [Add to Longdo]
[rén huò, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] human disaster, #48,967 [Add to Longdo]
天灾人[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software), #49,642 [Add to Longdo]
不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours, #50,886 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Came the turn of the tide, Semple died. Now poor Cobb's out of a job.[CN] 人有旦夕福,山普拉一死 科布就得走路 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Do you know how hard it was for me to get you employed here with the help of Yoon.[CN] 小允那个家伙他又闯 Episode #1.2 (2004)
- Don't gloat.[CN] -少幸灾乐 The 39 Steps (1935)
Yoon?[CN] 妹妹我也闯 Episode #1.2 (2004)
You would laugh at someone being hurt.[CN] 你就知道幸灾乐 Cavalcade (1933)
-The boy's getting worse every day. -Mr. Smith, that's a fine thing.[CN] 这孩子天天都要闯 史密斯先生,干得好 The Awful Truth (1937)
Well, he passed on. He was killed in a motor accident in Italy.[CN] 他在意大利出车身亡了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
We had an accident with our car a few miles back.[CN] 我们的车在几英里外发生车 The 39 Steps (1935)
Alf's met with an accident.[CN] 艾尔弗雷特出了车 Cavalcade (1933)
Shiraito figured he deserved it,[CN] 白丝心中有些许幸灾乐 Taki no shiraito (1933)
She had an accident when she was young,[CN] 听说小时候发生了车 Episode #1.8 (2004)
And all females is poison![CN] 所有的女人都是 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top