ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-烟-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *烟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 967

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, / ] cigarette; tobacco; smoke, #2,345 [Add to Longdo]
[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater), #6,551 [Add to Longdo]
[xī yān, ㄒㄧ ㄧㄢ, / ] to smoke, #7,077 [Add to Longdo]
[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, / ] to smoke (a cigarette, tobacco), #8,032 [Add to Longdo]
[yān cǎo, ㄧㄢ ㄘㄠˇ, / ] tobacco, #8,947 [Add to Longdo]
[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense, #9,327 [Add to Longdo]
[Yān tái, ㄧㄢ ㄊㄞˊ, / ] Yantai prefecture level city in Shandong, #11,822 [Add to Longdo]
[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, / ] thick smoke, #13,975 [Add to Longdo]
[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar, #14,778 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Firecrackers![CN] 花! My Brother (2004)
Ashtray.[CN] 灰缸 Nine (2009)
Take that cigarette out of your mouth.[CN] 别这样叼着 The Blue Angel (1930)
All these books lying about. And cigar butts...[CN] 这么多头 简直脏死了 The Blue Angel (1930)
I said take that cigarette out of your mouth.[CN] 我说别这样叼着 The Blue Angel (1930)
All fire and smoke.[CN] 会抽就行 A Farewell to Arms (1932)
Smoke?[CN] Hyde Park on Hudson (2012)
- Cigarette?[CN] 吗? Cavalcade (1933)
On rainy nights, I could hear you moaning down the chimney.[CN] 雨夜梦回 我都能听到囱里传来 你的声音 Design for Living (1933)
Cigar![CN] 给我 Lemonade Joe (1964)
- Cigarette? - Oh, thank you, Joe.[CN] 吗哦,谢谢 Cavalcade (1933)
Come and hold this fork a minute, Annie, or they'll have to call a fire brigade to put my face out.[CN] 烤一块面包居然会冒这么多 我简直都要叫消防队了,真是的 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top