ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-恭-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *恭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: Decomposition: 共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need a physician for my sick wife and child.[JA] 同こz軍xせつてり ま百 毒子壺医者に診世た凵 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I suppose you, too, want to congratulate me... as the father of the heir to the throne of Russia.[CN] 殿下! 我想你也想喜我... 作为俄罗斯皇位 继承人的父亲 The Scarlet Empress (1934)
I wish I could be more like you. You mustn't flatter me, Melanie, and say things you don't mean.[CN] 你太维我了,这不是你的真心话 Gone with the Wind (1939)
Of a samurai's honour?[JA] とう 者えガ 實 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Take these back. It is of no worth to me any more.[JA] これは i匡し申し上lプる Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I have not seen you in a long while, Motome-dono.[JA] 久し求女殿の あ穎も 拝見してうめゆえ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Will you wait for me here alone?[JA] ー入竇椿つてれるな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations, Mr Deeds. You're one of the richest men in the country.[CN] 喜你,迪斯先生 你们现在成为全国首富之一 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Miho will get better. I am convinced of it.[JA] 必葦や美積の痛ガ 治ると眉じてり ま哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
- Congratulations.[CN] - It Happened One Night (1934)
The strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you.[JA] 各家の強さと弱点 あなたに反抗するか順するかわからない Hardhome (2015)
Our congratulations, Mr Deeds.[CN] 迪斯先生,喜你 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top