ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แอร์-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แอร์, *แอร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอร์(n) air-conditioner, Syn. เครื่องปรับอากาศ, Example: ห้องนี้แอร์มันเย็นจนผมรู้สึกหนาว, Count Unit: เครื่อง, Notes: (ปาก)
แอร์คอนดิชัน(n) air conditioner, Syn. เครื่องปรับอากาศ, แอร์, Count Unit: เครื่อง, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air damแอร์แดม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aeromonas hydrophilaแอร์โรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า [TU Subject Heading]
Airbus A 380 (Jet transport)แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง) [TU Subject Heading]
Airtemp (Trademark)แอร์เทมป์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Written and directed byเขียนและกำกับโดย ปิแอร์ เปาโล ปาโซลินี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll turn on some air.ผมจะเปิดแอร์ให้ Airplane! (1980)
Air Israel, please clear the runway.แอร์ อิสราเอล ออกไปจากรันเวย์ด้วย Airplane! (1980)
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this.นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน The Road Warrior (1981)
It was a '57 Chevy Bel Air.เชฟวี่เบลแอร์ปี 57 Casualties of War (1989)
Air France made me.แอร์เฟรนช์ทำผมรวย Goodfellas (1990)
But when Pierre found work the little money comin' worked out wellแต่เมื่อพบปิแอร์ทำงานเงินน้อย comin 'ทำงานออกมาได้ดี Pulp Fiction (1994)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)
No, Pierre, I don't.ไม่ ปิแอร์ ครูไม่รู้ Wild Reeds (1994)
That was different. Forget it, Pierre.มันไม่เหมือนกัน ลืมมันซะเถอะ ปิแอร์ Wild Reeds (1994)
Stop, Pierre.หยุดนะ ปิแอร์ Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[Aēbas] (tm) EN: Airbus  FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[Aēbas A380] (tm) EN: Airbus A380  FR: Airbus A380 [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์[aēphøt rēn ling] (n, exp) EN: airport rail link
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[aēphøt] (n) EN: airport  FR: aéroport [m]
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air corridor(แอร์คอ' ริดอร์) เฉลียงการบิน, ระเบียงการบิน
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
air post(แอร์' โพสทฺ) = air mail
air shaft(แอร์' ชาฟท) ปล่องที่มีอากาศเข้า
air ship(แอร์' ชิพ) n. เรือบิน (เบากว่าอากาศ)
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
air(n) แอร์

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top