ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จุกจิก-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จุกจิก, *จุกจิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกจิก(adj) small, See also: tiny, trifling, worthless, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, กระจุกกระจิก, Example: มาบัดนี้เขาโตแล้ว เขาจะไม่ข้องแวะอะไรกับเรื่องจุกจิกพวกนี้อีก
จุกจิก(v) fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุกจิกก. รบกวน, กวนใจ, เช่น อย่าจุกจิกนักเลย.
จุกจิกว. จู้จี้ เช่น เขาเป็นคนจุกจิก
จุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของจุกจิก, กระจุกกระจิก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. Actually, I just came by to chat.ความจริง ฉันมานั่งคุยจุกจิกน่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
- We don't chat.เราไม่ "คุยจุกจิก" อือ แต่แค่คิดว่า 10 Things I Hate About You (1999)
Manny, brink of extinction's a bad time to be picky.แมนนี่ ขอบของการสูญพันธุ์ เป็นเวลาที่แย่ที่จะจู้จี้จุกจิก Ice Age: The Meltdown (2006)
- He's nothing but a fussy dandy.- เขานี่มันจู้จี้จุกจิกจริง. Pan's Labyrinth (2006)
A fussy dandy!จู้จี้จุกจิก! Pan's Labyrinth (2006)
Oh, you're such a stickler for details, Sammy.โอ้ แกแม่งโคตรจุกจิกเลยวะ แซมมี่ Everybody Loves a Clown (2006)
Stop fussing, Connor, I'm fine.หยุดจุกจิกก่อน,คอร์เนอร์,ฉันไม่เป็นไร Episode #2.1 (2008)
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย? Beethoven Virus (2008)
- Scooch over, will you, Son? - Don't call me "son." Don't.อย่าจุกจิกน่า ไอ้ลูกชาย/ไม่ต้องมาเรียกว่าลูกเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Why are you being so stroppy? You'll always be my best mate.ทำไมทำตัวจุกจิกอย่างนี้ เธอยังเป็นคู่หูที่ดีที่สุดนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Just because you're picky like that.ก็เพราะว่าคุณแหละที่จู้จี้จุกจิก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I stay out of their hair.ผมไม่จุกจิกเรื่องที่มาพวกเธอ Sex and Violence (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: fidgety ; fussy ; meticulous  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuss about(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss around(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss over(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
finical(adj) จุกจิก, See also: จู้จี้, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finicky, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky(adj) จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
fussy(adj) จุกจิกจู้จี้
peddling(adj) หยุมหยิม, See also: จุกจิก
picky(adj) จู้จี้มาก, See also: จุกจิกมาก, Syn. fussy, Ant. unfussy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with, play, triviality, toy

English-Thai: Nontri Dictionary
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
細々[こまごま, komagoma] TH: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ  EN: in detail

German-Thai: Longdo Dictionary
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top