ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-คร่าวๆ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คร่าวๆ, *คร่าวๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ Hero (1992)
Peggy, what are you doing?เราจะฉงนมากขึ้น ถ้าเราจะทดสอบ Peggy อย่างคร่าวๆ แค่นี้ Deep Throat (1993)
We have gotten reports, sketchy at best... of people mutating, their bodies swelling and distorting... changing somehow.สิ่งที่เรารายงานอยู่เป็นการรายงานคร่าวๆ ของผู้คนที่เพี้ยนไปจากเดิม ซากศพเริ่มเน่าเฟะตามท้องถนน อาจทุกที่ในโลกก็ว่าได้ In the Mouth of Madness (1994)
That's the bottom line, and he walked.นั่นและเรื่องคร่าวๆ / แล้วมันก็เดินไป American History X (1998)
Okay, so I see here that you've had two heart attacks over the last 18 months.โอเค ตอนนี้ฉันพอรู้คร่าวๆ ว่าคุณเคยหัวใจวาย 2 ครั้ง / หลังจาก 18 เดือนที่ผ่านมา The Notebook (2004)
It's, it's just a sketch.มัน มันแค่การวาดภาพร่างคร่าวๆ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
It's a hallmark.ตราสัญลักษณ์ บอกคร่าวๆว่าผลิตขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ 175 00: The Fog (2005)
That's the idea, anyway.เป็นไอเดียคร่าวๆ นะ Allen (2005)
What happened here?เพอร์เชิน โดยคร่าวๆ ราวยี่สิบนาย 300 (2006)
There was obviously no time for a new photo shoot, so, uh, what we're gonna be showing you is just a rough idea.เอิ่ม... คือเวลามันไม่พอที่จะถ่ายรูปใหม่ เราจะเสนอไอเดียแบบคร่าวๆให้คุณดูก่อน Pilot (2006)
It's considered relatively more stable, however, than another big body of ice that's roughly the same size.มันถูกพิจารณาว่าค่อนข้างเสถียร กว่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่อีกก้อนหนึ่งที่มีขนาดคร่าวๆพอกัน An Inconvenient Truth (2006)
Thoroughness. I don't need a sorting run on the calls, just the raw transcripts'll be fine.ทั้งหมดเลย ไม่ต้องละเอียดยิบก็ได้ แค่บันทึกคร่าวๆ ก็พอ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude(adj) คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
rough(adj) คร่าวๆ, See also: หยาบๆ, Syn. approximate, imprecise, inexact
sketchy(adj) คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
some(adj) ไม่เจาะจง, See also: คร่าวๆ
some(adv) คร่าวๆ
superficial(adj) คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, เร่งรีบ, Syn. cursory, hasty, perfunctory
unhewn(adj) หยาบๆ, See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ, Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ballpark(adv) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top