ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

食欲

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -食欲-, *食欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食欲[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, / ] appetite, #9,884 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食欲[しょくよく, shokuyoku] (n) ความอยากอาหาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
食欲(P);食慾[しょくよく, shokuyoku] (n,adj-no) appetite (for food); (P) [Add to Longdo]
食欲減退[しょくよくげんたい, shokuyokugentai] (n) decrease in appetite; loss of appetite [Add to Longdo]
食欲不振[しょくよくふしん, shokuyokufushin] (n,adj-no) (See 食欲不振症) loss of appetite; anorexia [Add to Longdo]
食欲不振症[しょくよくふしんしょう, shokuyokufushinshou] (n) anorexia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This will surely add to you appetite.これできっと食欲が増します。
The cook was astonished at his incredible appetite.その料理人は彼の信じられないほどの食欲に驚いた。
Tom had no appetite because of his illness.トムは病気のため食欲がなかった。
Let's take some exercise to work up an appetite.運動して食欲を増進させよう。
I have little appetite due to lack of exercise.運動不足で食欲が余りない。
I have a good appetite this morning.今朝はとても食欲がありました。
I have a good appetite today.今日は食欲がある。
I don't feel like eating at all this summer.今年の夏は全く食欲がない。
Recently I have had no appetite.最近食欲がないのです。
My appetite was large.私の食欲はすごかった。
I have a poor appetite these days.私は最近食欲が無い。
I have a good appetite.私は食欲がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know whether this will appeal.[CN] 我不知道这些东西能不能引起 你的食欲. Monsieur Verdoux (1947)
Well, Mom, I'll tell you... when two of your friends die in the same day... let me know what it does to your appetite.[JP] 言っときますね 二人の親友は同じ日に死んだら 食欲に影響があるって A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
-Well, I Iike a girl with a hearty appetite.[JP] オレって食欲旺盛な人が 好きなんだ A Cinderella Story (2004)
Might even work up an appetite and grab a sandwich.[CN] 也许会引起食欲,搞个三明治来 The Narrow Margin (1952)
I lose my appetite working in this fleabag.[JP] ここで働いてると 食欲なくなるわ Detour (1945)
If you saw him while you ate, you couldn't finish your meal.[JP] 食事中に あいつを見れば 食欲は消え失せる Se7en (1995)
I'm afraid I haven't got much of an appetite this morning.[CN] 我没有多大的食欲 The Best Years of Our Lives (1946)
Here's some cigarettes. Get your appetite under control while I find a waiter.[CN] 这是一些烟,控制一下你的食欲 我过去找服务员 The Narrow Margin (1952)
And taste is not the same as appetite... and therefore not a question of morals, is it?[CN] 而口味和食欲不同 所以更谈不上道不道德 不是吗 Spartacus (1960)
Max can't eat, can't sleep.[JP] マックスは食欲もなく 眠る事も出来ない After the Sunset (2004)
Yes, and it affects your appetite too.[CN] 是的 这也会影响你的食欲 The Adventures of Robin Hood (1938)
In fact, it has been remarked by some that Hobbits' only real passion is for food.[JP] 実際 ホビットの特徴といえば... 旺盛な食欲ぐらいだ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食欲[しょくよく, shokuyoku] Appetit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top