ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電荷

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電荷-, *電荷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电荷[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] electric charge, #30,092 [Add to Longdo]
核电荷数[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] electric charge on nucleus; atomic number [Add to Longdo]
阳电荷[yáng diàn hé, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] positive electric charge [Add to Longdo]
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]
电荷量[diàn hé liàng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] electrical charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電荷[でんか, denka] (n) charge; electric charge [Add to Longdo]
電荷移動錯体[でんかいどうさくたい, denkaidousakutai] (n) charge-transfer complex [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうそし, denkaketsugousoshi] (n) {comp} Charge-Coupled Device; CCD [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you come in now, we can play down the charges against you, as well.[JP] あなたは今で来る場合は、 - -我々としても、あなたに対して 電荷を下に再生することができます。 Mission: Impossible (1996)
As the wire is tripped the aperture opens for a thirtieth of a second, and an electrical charge ignites the powder.[JP] ワイヤーが外れると 0.03秒の内に レンズの絞りが開き 電荷が発生し 粉に引火するわ The Awakening (2011)
Lying in saline with an electric charge[JP] 君の頭蓋の電荷に揃えた The Dreamscape (2008)
There's no way for him to control the weather.[JP] 大気の電荷がなくなれば 天候を操れん Deadly Nightshade (1991)
Take-charge, Viking, barbarian, of course, that's me.[JP] TAK電子電荷、野蛮バイキング、、 もちろん、それは私です。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
The controller filed charges.[JP] コントローラは、電荷を提出しました。 The Da Vinci Code (2006)
Batteries can withstand a lot of incoming charges.[JP] バッテリーは電荷の多くに 耐えることができる The Amazing Spider-Man 2 (2014)
The more powerful the battery, the bigger the charge it can withstand.[CN] 電池電越多 能承受的電荷就越大 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
"constructed adjacent to a pocket of what we believe.[JP] 電荷を帯びた異種物質 ポケットに沿うような形に− There's No Place Like Home: Part 2 (2008)
But if the incoming charge exceeds the outgoing charge the battery might explode![CN] 如果輸入電荷超過輸出電荷 就會爆炸 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Batteries can withstand a lot of incoming charges.[CN] 產生大量電荷 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
It's so extremely rare that most people didn't believe it existed, much less the theory that an isolated positive charge ...[JP] 極めて珍しい... 大部分の学者達から存在を認められていない、 言うまでも無く、理論上孤立した正電荷が・・・ The Asset (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top