ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

针对

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -针对-, *针对*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
针对[zhēn duì, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] in connection with; directed towards; to direct at; to aim at; to point against, #1,295 [Add to Longdo]
针对[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] direction, #6,807 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially made for me.[CN] 尤其是会针对 Night Train to Munich (1940)
I could forgive you if your treachery were against me and not my subjects.[CN] 如果你的背叛只针对我 而不是针对我的国家 我可以原谅你 The Adventures of Robin Hood (1938)
Both of them have opened their hearts and the public agrees they match well.[CN] 针对两个人的情侣宣言 Episode #1.4 (2004)
Your lover is about to die from this complication... For real[CN] 为什么要针对我大吼 Episode #1.8 (2004)
How old are you?[CN] 为什么只针对 Episode #1.8 (2004)
I think a full inquiry should be made at once... in view of something which happened a few minutes ago.[CN] 我觉得应该马上针对 不久前在这发生的一些事 展开详尽的调查 Night Train to Munich (1940)
I demand Mr Deeds confine himself to facts.[CN] 我认为应该要求迪斯先生 针对事实发言 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Well, if you're right, it means the whole train is against us.[CN] 好 如果你是对的 那整列火车的人都针对我们 The Lady Vanishes (1938)
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel![CN] 我所说的将不针对 双十字徽章下的子民们了 而会针对犹太人! The Great Dictator (1940)
Mr. Ramirez, former charges against the defendant,[CN] Ramirez 先生, 上述针对被告的指控 Bordertown (1935)
Grow up! Dduk-bok-gi?[CN] 为什么针对 Episode #1.8 (2004)
A reference to the Jewish people.[CN] 刚才那些话是针对犹太人说的 The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top