ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -躁-, *躁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[躁, zào, ㄗㄠˋ] tense, irritable; rash, hot-tempered
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2451

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zào, ㄗㄠˋ, ] hot-tempered; impatient, #14,688 [Add to Longdo]
[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]
[fú zào, ㄈㄨˊ ㄗㄠˋ, ] over-active; impetuous; impulsive; restless, #12,353 [Add to Longdo]
[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, ] irritable; irascible; impetuous, #16,980 [Add to Longdo]
[bào zào, ㄅㄠˋ ㄗㄠˋ, ] irascible; irritable, #17,279 [Add to Longdo]
[kuáng zào, ㄎㄨㄤˊ ㄗㄠˋ, ] rash; impetuous; irritable, #39,124 [Add to Longdo]
狂症[zào kuáng zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄓㄥˋ, ] mania; manic episode, #100,825 [Add to Longdo]
[zào kuáng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ, ] manic [Add to Longdo]
狂抑郁症[zào kuáng yì yù zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] manic depression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
状態[そうじょうたい, soujoutai] (n) manic state [Add to Longdo]
[そうてん, souten] (n,vs) manic switch; entering a manic episode; becoming manic; cycle [Add to Longdo]
[そうびょう, soubyou] (n,adj-no) mania [Add to Longdo]
鬱;うつ[そううつ, souutsu] (adj-na,n) manic-depressive (bipolar); mood swing [Add to Longdo]
鬱質;うつ質[そううつしつ, souutsushitsu] (n) cyclothymia [Add to Longdo]
鬱病;うつ病;そううつ病;欝病[そううつびょう;そううつやまい, souutsubyou ; souutsuyamai] (n,adj-no) manic depression; manic-depressive psychosis; bipolar disorder [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was a little edgy. I persuaded her to go for a walk. She's calmer now.[CN] 她有点烦 我让她去散散心 Shadow of a Doubt (1943)
Bipolar?[JP] 双極性の鬱病か? Art in the Blood (2014)
Your Honour, this is decidedly a case of manic depression.[CN] 他疯了 法官大人 这是不折不扣的郁症 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
This is the depression that comes in the wake of the mania.[JP] の時期が終わって 欝に入った Marine One (2011)
But as the minutes passed and more obstacles to her plan popped into in my head the air got blue.[CN] 但随着时间流逝... ...阻止她计划的想法在我脑中更加强烈... ...氛围变的焦 Detour (1945)
It says Zyprexa is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder.[JP] ジプレキサは 統合失調症や鬱病の 治療に使われます だって The Roommate (2011)
You haven't changed at all, dimitrios, always impetuous, always a little unkind.[CN] 你还是没变,迪米屈斯,总是那么急 不近人情 The Mask of Dimitrios (1944)
" Others may be nice and chic " " Bashful or aggressive "[CN] 英俊帅气 或腼腆或暴 The Blue Angel (1930)
With her eyes closed, and the tempest gone out of them[CN] 当她的眼睛闭上 我心中的暴也消失了 Detour (1945)
Bi-polar is a disorder. It's a mental disorder and I think maybe you've got one.[JP] 双極性って鬱病のことよ あんたもあるでしょ Bear Movie Night (2013)
I would've told you about it, but then came the headaches, and the mood swings.[JP] 話そうとしたけど 頭痛とうつになってから Small Apartments (2012)
you've exhibited clear-cut signs of manic depression, for which electroshock therapy is the prescribed treatment.[JP] まるで正反対だ 君には鬱病の The Name Game (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top