ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

葉書

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葉書-, *葉書*
Japanese-English: EDICT Dictionary
葉書(P);端書;端書き[はがき(P);ハガキ, hagaki (P); hagaki] (n) (1) (abbr) (See 郵便葉書) postcard; (2) memo; note; card; (P) [Add to Longdo]
葉書の表[はがきのおもて, hagakinoomote] (n) front of a post card [Add to Longdo]
葉書大;はがき大[はがきだい, hagakidai] (n) postcard size [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are many postcards in this store.この店に葉書がたくさんある。
All of these picture postcards are mine.これらの絵葉書は全部私のものです。
I showed my friends these picture postcards.私はこれらの絵葉書を友達に見せた。
He asked for samples of picture postcards.彼は絵葉書の見本が欲しいといった。
She sent me a postcard that said she hates the smell of animals.彼女が私に送ってきてくれた葉書には、動物のにおいが大嫌いだと書かれていました。
Send me a postcard.葉書をおくれ。
I don't like to send postcards when I'm on a trip.旅行中に葉書を出すのは好きではない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
葉書[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top