ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莖-, *莖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莖, jīng, ㄐㄧㄥ] stem, stalk
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 7203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] stalk; stem, #12,968 [Add to Longdo]
阴茎[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
根茎[gēn jīng, ㄍㄣ ㄐㄧㄥ, / ] stolon; runner; rhizome; rhizoma, #53,413 [Add to Longdo]
块茎[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, / ] starchy tuber on stem of plants, #57,546 [Add to Longdo]
鳞茎[lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] bulb, #85,786 [Add to Longdo]
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem, #982,282 [Add to Longdo]
根状茎[gēn zhuàng jīng, ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄥ, / ] rhizome (biol.); root stock [Add to Longdo]
残茎[cán jīng, ㄘㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] stubble (the stems of plants after harvest) [Add to Longdo]
羽茎[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
茎干[jīng gān, ㄐㄧㄥ ㄍㄢ, / ] stem; stalk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top