ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -羞-, *羞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[羞, xiū, ㄒㄧㄡ] shame, disgrace; shy, ashamed
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An ugly 丑 sheep 羊, Rank: 2048

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] shy; ashamed; shame; bashful, #10,361 [Add to Longdo]
[hài xiū, ㄏㄞˋ ㄒㄧㄡ, ] blush; shy, #9,853 [Add to Longdo]
[xiū sè, ㄒㄧㄡ ㄙㄜˋ, / ] shy; bashful, #13,665 [Add to Longdo]
[xiū rǔ, ㄒㄧㄡ ㄖㄨˇ, ] to baffle; to humiliate; shame; dishonor; humiliation, #20,527 [Add to Longdo]
[xiū kuì, ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #22,403 [Add to Longdo]
[xiū chǐ, ㄒㄧㄡ ㄔˇ, / ] (a feeling of) shame, #27,624 [Add to Longdo]
成怒[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, / ] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger, #29,767 [Add to Longdo]
[xiū qiè, ㄒㄧㄡ ㄑㄧㄝˋ, ] shy; timid, #41,957 [Add to Longdo]
[zhē xiū bù, ㄓㄜ ㄒㄧㄡ ㄅㄨˋ, ] G-string; loincloth; fig. last semblance; CL:塊|块[kuai4], #53,561 [Add to Longdo]
闭月[bì yuè xiū huā, ㄅㄧˋ ㄩㄝˋ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄚ, / ] lit. hiding the moon, shaming the flowers (成语 saw); fig. female beauty captivating even the natural world, #73,771 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
月閉花[しゅうげつへいか, shuugetsuheika] (n) the charms of a uniquely beautiful woman (lit [Add to Longdo]
[しゅうち, shuuchi] (n) shyness; bashfulness [Add to Longdo]
恥心[しゅうちしん, shuuchishin] (n) shyness; shame [Add to Longdo]
[しゅうめい, shuumei] (n) photophobia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.現代の日本で錬金術といえば、比喩的にしか使われない。モラルや恥心と無縁の政治屋や宗教家が、不正な手段でカネもうけをするときに。
Is she an innocent, or is she just shameless?彼女は無邪気なのか恥心がないのか。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top