ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

続行

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -続行-, *続行*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] TH: ดำเนินต่อไป  EN: resuming

Japanese-English: EDICT Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] (n,vs) continuation; continuance; going on; resuming; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But we carried on without him.しかし我々は彼なしで続行した。
They carried on with the plan in spite of strong objections to it.その計画は強い反対にもかかわらず続行された。
When rain stopped, the game of tennis was continued immediately.雨が上がるとすぐにテニスの試合を続行した。
We carried on the discussion till late at night.我々は夜遅くまで議論を続行した。
We continued negotiations with the company.私たちはその会社と交渉を続行した。
Why not let him pursue his studies as he likes?彼の好きなように研究を続行させたらいいではないか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] Fortsetzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top