ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窝-, *窝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窝, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 1962

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wō, ㄨㄛ, / ] nest, #4,553 [Add to Longdo]
[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, / ] dimple, #25,293 [Add to Longdo]
[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
[wō xīn, ㄨㄛ ㄒㄧㄣ, / ] warm; warm hearted, #32,231 [Add to Longdo]
[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, / ] to harbor; to shelter, #40,467 [Add to Longdo]
[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]
[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, / ] armpit, #41,228 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the truth is, I'm so much older than she is, and...[CN] 来,搅搅这汤 好 Gone with the Wind (1939)
My place a hole?[CN] -还能回到这个老 - 我的老 The Blue Angel (1930)
- This is the Blue Angel![CN] 我们还一直在"蓝天使" The Blue Angel (1930)
A pigsty.[CN] U Turn (1997)
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."[CN] 就快要在你们胡子上打蝴蝶结 在你们胳肢底下洒上 花露水 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Aw.[CN] 心. Sugar & Spice (2001)
T el the truth! , There's no point hiding her,[CN] 休想藏哦 否则有你们好戏看 Taki no shiraito (1933)
Mama, I am like small bird and can't return the nestcannot come back the nest[CN] 娘啊, 我像小鸟归不了 归不 Song at Midnight (1937)
The den.[CN] Life Stinks (1991)
They'll think they've got into a blooming hornet's nest.[CN] 他们会认为他们进了一个大马蜂 The Adventures of Robin Hood (1938)
You crumbs have been making a fool out of me long enough.[CN] 你们这群囊废整我够久了 His Girl Friday (1940)
No, dirty and filthy... and disgusting right?[CN] 喜欢摆明星架子 你很不屑很不爽 很倒胃口很 Episode #1.5 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top