ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

発信

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -発信-, *発信*
Japanese-English: EDICT Dictionary
発信[はっしん, hasshin] (n,vs) dispatch; despatch; transmission; submission; (P) [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信[はっしんおん, hasshin'on] (n) tone; beep [Add to Longdo]
発信[はっしんき, hasshinki] (n) transmitter; homing device [Add to Longdo]
発信拠点[はっしんきょてん, hasshinkyoten] (n) {comp} transmission point [Add to Longdo]
発信[はっしんきょく, hasshinkyoku] (n) sending office [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] (n) {comp} originator [Add to Longdo]
発信[はっしんげん, hasshingen] (n) {comp} source [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] (n) {comp} submission time stamp indication; MS [Add to Longdo]
発信[はっしんしゃ, hasshinsha] (n) {comp} originator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発信[はっしん, hasshin] submission [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信拠点[はっしんきょてん, hasshinkyoten] transmission point [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] originator [Add to Longdo]
発信[はっしんげん, hasshingen] source [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]
発信[はっしんしゃ, hasshinsha] originator [Add to Longdo]
発信者識別番号[はっしんしゃしきべつばんごう, hasshinshashikibetsubangou] call ID [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication [Add to Longdo]
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top