ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -櫃-, *櫃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[櫃, guì, ㄍㄨㄟˋ] cabinet, cupboard, wardrobe; shop counter
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    匚 [fāng, ㄈㄤ]  貴 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard; cabinet; wardrobe, #5,626 [Add to Longdo]
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] sales counter; front desk; bar, #8,247 [Add to Longdo]
掌柜[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper, #14,215 [Add to Longdo]
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] sideboard; cupboard holding table service; closet, #16,226 [Add to Longdo]
柜子[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, / ] cupboard; cabinet, #17,458 [Add to Longdo]
衣柜[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, / ] wardrobe; armoire, #25,385 [Add to Longdo]
书柜[shū guì, ㄕㄨ ㄍㄨㄟˋ, / ] bookcase, #29,339 [Add to Longdo]
保险柜[bǎo xiǎn guì, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] a safe; strongbox, #30,022 [Add to Longdo]
碗柜[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard, #75,229 [Add to Longdo]
雪柜[xuě guì, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] ice box; refrigerator (common in Hong Kong), #107,190 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひつ, hitsu] (n) (1) (uk) chest; coffer; (2) (See 御) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]
まぶし[ひつまぶし, hitsumabushi] (n) eel fillets cooked over charcoal with soy flavoured sauce, cut in small pieces and serve on rice [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I accidentally found them in my father's bedroom closet.[JP] 這木盒是在父親房間衣裡發現的 Cape No. 7 (2008)
Armoire, dresser ‒ Hold that.[CN] 梳粧檯 拿住這邊 The Executioner (1963)
When you were at the desk checking in with the night manager Mr. George Swine, who I happen to know as a personal friend I was wondering if he fixed you up with a good accommodation here.[CN] 你在檯跟夜班經裏辦住房的時候 喬治史汪先生 他剛好是我的好朋友 我還很好奇 他能不能幫你安排到房間 Lolita (1962)
Like you always do.[CN] 並說它會掛在衣內 就像你平常那樣 North by Northwest (1959)
The pieces of the soup tureen are in a glass case.[CN] 湯碗的碎片放在陳列 La Poison (1951)
Put on that innocent look you do so well and go to the desk and get the key to 796.[CN] 戴上你最拿手的甜蜜天真表情 到台去拿796號房的鑰匙 North by Northwest (1959)
This is the cabinet where they keep the liquor.[CN] 這是他們放酒的 North by Northwest (1959)
Any mortal that removes but a single piece from that stone chest... shall be punished for eternity.[JP] から1つでも取ってしまったら 誰でも呪われるのだ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
I thought you looked uneasy at the desk.[CN] 檯時你看起來很不安 Lolita (1962)
Should I hang it in the closet, Mr. Kaplan?[CN] 要我掛到衣嗎,卡普蘭先生? North by Northwest (1959)
Dear book fair visitors, author and scholar Mr. Corcuera is currently signing his books at stand number 25.[CN] "參加書展的旅客們請注意" "此刻 在25號展有簽售會..." "大家將會見到著名作家 學者科庫艾拉先生" The Executioner (1963)
All the scattered pieces of the Aztec gold must be restored, and the blood repaid.[JP] まき散らした金貨をすべて 石に戻し そこで血のあがないをするのだ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top