ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -棘-, *棘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[棘, jí, ㄐㄧˊ] jujube tree; thorns, brambles
Radical: , Decomposition:   朿 [, ㄘˋ]  朿 [, ㄘˋ]
Etymology: [pictophonetic] thorn, Rank: 2870

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] thorns, #26,436 [Add to Longdo]
[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] thorny (problem); intractable, #16,969 [Add to Longdo]
[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] briar; blackberry vine, #24,859 [Add to Longdo]
皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc, #206,509 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);刺[とげ, toge] (n) thorn; splinter; spine; biting words; (P) [Add to Longdo]
;荊[おどろ, odoro] (adj-na,n) briars; thicket; the bush [Add to Longdo]
[とげうお;トゲウオ, togeuo ; togeuo] (n) (uk) stickleback (any fish of family Gasterosteidae) [Add to Longdo]
魚類[きょくぎょるい, kyokugyorui] (n) acanthodians (extinct jawed fishes) [Add to Longdo]
[きょくじょう, kyokujou] (n,adj-no) (See 鰭条) spiny ray (of a fin) [Add to Longdo]
鼠;刺鼠[とげねずみ;トゲネズミ, togenezumi ; togenezumi] (n) (uk) Ryukyu spiny rat (Tokudaia osimensis) [Add to Longdo]
蝶々魚;蝶蝶魚[とげちょうちょううお;トゲチョウチョウウオ, togechouchouuo ; togechouchouuo] (n) (uk) threadfin butterflyfish (Chaetodon auriga, species of the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
突起[きょくとっき, kyokutokki] (n) spinous process [Add to Longdo]
皮動物[きょくひどうぶつ, kyokuhidoubutsu] (n) echinoderm [Add to Longdo]
尾大蜥蜴[とげおおおとかげ;トゲオオオトカゲ, togeoootokage ; togeoootokage] (n) (uk) (See リッジテールモニター) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top