ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -憐-, *憐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[憐, lián, ㄌㄧㄢˊ] to pity, to sympathize with
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to pity, #13,241 [Add to Longdo]
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] pitiful; pathetic, #2,983 [Add to Longdo]
怜悯[lián mǐn, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] pity, #19,906 [Add to Longdo]
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] to take pity on; to feel tenderness toward, #29,527 [Add to Longdo]
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] show tender affection for, #43,567 [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company, #48,625 [Add to Longdo]
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, / ] feel compassion for; pity, #102,167 [Add to Longdo]
乞怜[qǐ lián, ㄑㄧˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] to beg for pity, #104,567 [Add to Longdo]
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れんじょう, renjou] (n) compassion; pity [Add to Longdo]
憫;[れんびん, renbin] (n) pity; compassion; mercy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Misery loves company. [Proverb]同病相れむ。 [Proverb]
I don't want your pity.お前らのれみなんぞ願い下げだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top