ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -姥-, *姥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[姥, lǎo, ㄌㄠˇ] maternal grandmother; midwife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  老 [lǎo, ㄌㄠˇ]
Etymology: [ideographic] An older 老 woman 女; 老 also provides the pronunciation, Rank: 2874

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] grandma (maternal), #16,743 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess; old woman, #16,743 [Add to Longdo]
[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, ] (informal) mother's mother; maternal grandmother, #12,163 [Add to Longdo]
[yí lǎo lao, ㄧˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, ] mother's mother's sister; great-aunt, #197,885 [Add to Longdo]
进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings [Add to Longdo]
[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] maternal grandfather [Add to Longdo]
[mǔ yé, ㄇㄨˇ ㄧㄝˊ, / ] mother's father, maternal grandfather [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;媼[うば, uba] (n) (1) elderly woman; (2) noh mask of an old woman [Add to Longdo]
貝;雨波貝[うばがい;ウバガイ, ubagai ; ubagai] (n) (uk) (See ホッキ貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
[うばうお;ウバウオ, ubauo ; ubauo] (n) (uk) Aspasma minima (species of clingfish) [Add to Longdo]
[うばざくら, ubazakura] (n) faded beauty [Add to Longdo]
[うばざめ;ウバザメ, ubazame ; ubazame] (n) (uk) (See 馬鹿鮫・ばかざめ) basking shark (Cetorhinus maximus) [Add to Longdo]
捨て[うばすて, ubasute] (n) practice of abandoning old women (practise) [Add to Longdo]
捨て山[うばすてやま, ubasuteyama] (n) mountain where old women were abandoned [Add to Longdo]
彼岸[うばひがん;ウバヒガン, ubahigan ; ubahigan] (n) (uk) (obsc) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula) [Add to Longdo]
目樫[うばめがし;ウバメガシ, ubamegashi ; ubamegashi] (n) (uk) ubame oak (Quercus phillyraeoides) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yamamba![JP] だ! Tokyo Fiancée (2014)
That's Yamamba, the witch. When you die, she'll come for you.[JP] だよ 魔女 人が死ぬ時に この女がやってくる Tokyo Fiancée (2014)
Just Dindinha's French toast and coffee.[CN] 只有做的法國吐司,還有咖啡 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
That means you rather stay with Dindinha... taking monthly doses of purgative than go with us?[CN] 你寧願和住 每天吃瀉藥,也不願意和我們走? Meu Pé de Laranja Lima (1982)
- Grandmother![CN] - High Society (1956)
Did you give Grandpa his present'?[CN] -你有给爷的礼物吗? Phaedra (1962)
In old times it was a place for ubasute.[JP] 昔は"捨て"の場所でした The Forest (2016)
This is my grandma Edie.[CN] 这是我 Edie Pink Flamingos (1972)
My grandma Dindinha gives them some rice and beans every Saturday... to help them out, and I share my cruller 'cause mom taught us... to share the little we have with those who have less.[CN] 每週末我都會給他們一些豆子和米應急 我把煎餅分給她是因為媽媽教我們 要學會和那些比我們更窮的人分享 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Just in time. Yamamba was left empty-handed.[JP] すんでの所で 山は獲物を逃したようだ Tokyo Fiancée (2014)
- I'll stay here with Dindinha.[CN] - 我要和住在一起 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
- Read for Dindinha.[CN] - 念給 Meu Pé de Laranja Lima (1982)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top