ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妄-, *妄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妄, wàng, ㄨㄤˋ] absurd, foolish, ignorant; rash, reckless, wild
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2097

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, ] absurd; fantastic; presumptuous; rash, #18,316 [Add to Longdo]
[wàng tú, ㄨㄤˋ ㄊㄨˊ, / ] to try in vain; futile attempt, #14,325 [Add to Longdo]
[wàng xiǎng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to attempt vainly; a vain attempt, #15,155 [Add to Longdo]
[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]
轻举[qīng jǔ wàng dòng, ㄑㄧㄥ ㄐㄩˇ ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to act blindly without thinking (成语 saw), #37,396 [Add to Longdo]
[xū wàng, ㄒㄩ ㄨㄤˋ, / ] fabricated, #43,196 [Add to Longdo]
[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to rush indiscriminately into action, #51,431 [Add to Longdo]
痴心[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心想 also used, #53,892 [Add to Longdo]
自菲薄[wàng zì fēi bó, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄈㄟ ㄅㄛˊ, ] to be unduly humble (成语 saw); to undervalue oneself; false modesty, #57,183 [Add to Longdo]
[wàng wéi, ㄨㄤˋ ㄨㄟˊ, / ] to take rash action, #62,550 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly [Add to Longdo]
[ぼうきょ, boukyo] (n) unreasonable actions; lack of discrimination [Add to Longdo]
言;暴言[ぼうげん;もうげん(妄言), bougen ; mougen ( mougen )] (n) reckless remark; rash remark; abusive language; thoughtless words [Add to Longdo]
言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.) [Add to Longdo]
[もうご, mougo] (n,vs) lie; falsehood [Add to Longdo]
語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]
執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs) [Add to Longdo]
信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P) [Add to Longdo]
[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]
[ぼうせつ;もうせつ, bousetsu ; mousetsu] (n) fallacy; false report [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That girl is under the delusion that she is a princess.あの少女は自分が王女様だという想にとらわれている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you start something, I'll make it a matter of your having to kill me or call it off.[CN] 如果你轻举动,就必须杀了我 或算了吧 The Maltese Falcon (1941)
The madcap heiress. lsn't that what the papers usually call her?[CN] 的女继承人 报纸是不是都这么写她? The Awful Truth (1937)
"Now, Leigh, there you go being whacky again."[JP] 「どうせあなたの想でしょ? 」 Someone's Watching Me! (1978)
Then stop imagining things. Get some rest.[JP] なら 想をやめて 休んでろ Kansas City Confidential (1952)
He's free of all mean suspicion.[CN] 他从来不会加猜疑 The Awful Truth (1937)
Too many who call themselves men tremble and sigh for their sweethearts.[CN] 有如此多所謂男人 哭哭啼啼 圖以此贏得女人的心 Les Visiteurs du Soir (1942)
I don't know where you get your delusions, laser brain.[JP] あなたの想には 付き合ってられません Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
What is this insolence?[CN] 你還這麼狂? Grand Hotel (1932)
Whacky?[JP] 想? Someone's Watching Me! (1978)
Let the others, the young, to be taken in by this delusion.[JP] 《若者たちは 想を楽しめばいい》 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I don't believe in your hopes and in your illusions.[JP] 《お前たちの 希望や想など》 《私は信じない》 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Well, it's going to take more than fancy talk to keep me up all night crawling around these bushes.[JP] そうですね、一晩中茂みに隠れて 有らぬ想に耽るとか Halloween (1978)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
[ぼうしん, boushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
[もうそう, mousou] -Wahn, Wahnidee, Wahnvorstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top