ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優勝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優勝-, *優勝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ, / ] winning; superior, #33,840 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
優勝[ゆうしょう, yuushou] (n,vs) overall victory; championship; (P) [Add to Longdo]
優勝を争う[ゆうしょうをあらそう, yuushouwoarasou] (exp,v5u) to contend for victory [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうがく, yuushougaku] (n) portrait of sumo tournament winner [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうき, yuushouki] (n) championship pennant [Add to Longdo]
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant)) [Add to Longdo]
優勝候補[ゆうしょうこうほ, yuushoukouho] (n) favorite (top choice) for the championship (favourite); best bet for the title [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうしゃ, yuushousha] (n) prize winner; pennant winner; victor [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうせん, yuushousen] (n) championship tournament; finals [Add to Longdo]
優勝争い[ゆうしょうあらそい, yuushouarasoi] (n) championship race; struggle for victory [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうば, yuushouba] (n) winning horse [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Braves will take the series?アトランタ・ブレーブスは、ワールドシリーズで優勝できると思いますか。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず優勝の望みはない。
His team is likely to win.おそらく彼のチームが優勝するだろう。
It is probable that she will win the speech contest.おそらく彼女はその弁論大会で優勝するだろう。
My father ran in the cooking contest and won the first prize.お父さんは料理コンテストに出て優勝したのよ。 [F]
We have to win seven times in a row to win this tournament.このトーナメントに優勝するには、7回続けて勝たなくてはいけません。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で優勝するなんて、まさに前途洋洋ですね。
The whole soccer team was on cloud nine after winning the championship.サッカーチーム全体が優勝して浮き浮きしてた。
Congratulations on coming first in the competition.その競技で優勝したそうで、おめでとうございます。
That athlete won three times in a row in this tournament.その選手はこの大会で三回連続優勝した。
The player won the championship three times in a row.その選手は選手権大会で連続して3度優勝した。
It took a load off my mind when our team won the championship.チームが優勝して私も肩の荷が下りた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優勝[ゆうしょう, yuushou] -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top