ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万事

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万事-, *万事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万事[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
万事[wàn shì dá, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ, / ] Master(Card), #63,059 [Add to Longdo]
万事俱备,只欠东风[wàn shì jù bèi, zhi3 qian4 dong1 feng1, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] everything is ready, all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item [Add to Longdo]
万事达卡[wàn shì dá kǎ, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄉㄚˊ ㄎㄚˇ, / ] MasterCard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万事[ばんじ, banji] (n) all; everything; (P) [Add to Longdo]
万事休す;万事窮す(iK)[ばんじきゅうす, banjikyuusu] (exp) There is nothing more that can be done [Add to Longdo]
万事万端[ばんじばんたん, banjibantan] (n) everything; all things; all affairs; all matters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everything is all right at home.うちでは万事旨く行っています。
I bet all will turn out well.きっと万事うまくいく。
But all in all, things have gone well.しかし、全体としては万事うまくいった。
Other than that, I've been doing well.そのほかは、万事順調です。
Let's hope for the best anyway.とにかく万事うまくいくように期待しよう。
He who steals a pin will steal an ox.一事が万事
Nothing succeeds like success.一事成れば万事成る。
I am sure everything will turn out all right in the end.結局は万事うまくいくものと確信しています。
Everything turned out all right in the end.結局万事うまくいった。
Everything will turn out for the best.結局万事旨く行くだろう。
So far everything has been successful.今までのところ万事うまくいっている。
It is all up with him by this time.今頃彼は万事休すだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top