ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ああ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ああ-, *ああ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アーチェリー[ああちぇりい, aacherii] (n) กีฬายิงธนู(สากล), See also: S. 洋弓
ああ[อ๊า] คำอุทานแสดงการดีใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ああいう(P);ああゆう[aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
ああいう風に[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that [Add to Longdo]
ああいった[aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああした[aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
ああそうそう[aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
ああだこうだ[aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Oh! how awful!ああ、何て恐ろしい。
'Ah' is an interjection.ああ」は感嘆詞だ。
"I know him well." "Oh, do you."「彼のことはよく知っていますよ」「ああそうですか」
Alas! We are ruined.ああ、もう破産だ。
Well, we've finished at last.ああ、やっと終わった。
Oh, take your time. I'm in no hurry.ああ、ゆっくりやって下さい。急ぎませんから。
Oh, yeah, the CD player.ああ、CDプレイヤーですね。
Oh, yes. I sometimes see him on TV.ああ、そうだね。時々テレビで見るよ。
Oh, by the way, do you know where she lives now?ああ、ところで彼女が今どこに住んでいるか知ってるかしら。 [F]
Oh, how kind you are!ああ、なんとあなたは親切なのでしょう。
Oh, a bath, please.ああ、バス付きがいいな。
Ah...maybe he's gonna take me tonight.ああ、ひょっとしたら今夜は・・・。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top