ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เย็นสบาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เย็นสบาย-, *เย็นสบาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็นสบาย(v) be cool, See also: be not hot or cold, Example: อากาศต้นเดือนตุลาคมเย็นสบาย แต่กลางคืนค่อนข้างหนาวเย็น, Thai Definition: มีอากาศไม่ร้อนไม่หนาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sun is shining bright and there's a cool breezeแสงอาทิตย์สาดส่อง และสายลมเย็นสบาย Oldboy (2003)
The room has everything, the air is cool...ห้องที่นี่มีทุกอย่างคะ แอร์เย็นสบาย... Princess Hours (2006)
Good morning, baby! Fresh air!อรุณสวัสดิ์ ที่รัก ลมเย็นสบาย! Heyy Babyy (2007)
Fresh air!เย็นสบาย! Heyy Babyy (2007)
Now, we arrange our next meet, in a public place this time.ตอนนี้ เราต้องจัดการนัดส่งยาล็อตต่อไป ครั้งนี้ในที่สาธารณะ เย็นสบายและปลอดภัย Seven Thirty-Seven (2009)
It's cool and warm at the same time.มันเย็นสบายและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน Balm (2009)
In the mystical moist night-air, and from time to time,ความลี้ลับของอากาศในเวลากลางคืน ที่เย็นสบาย และบางครั้งบางคราว Sunset (2010)
Okay.ลมพัดเย็นสบาย Wildfire (2010)
This is so nice.-ว้าววว เย็นสบายดีจัง Episode #1.13 (2010)
The room temperature and humidity must be maintained at comfortable levels.อุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง ต้องรักษาอุณหภูมิที่เย็นสบายและระดับความชื้น Protect the Boss (2011)
It's cool up here, the air is clean.มันเย็นสบาย อากาศก็บริสุทธิ์ Last Grimm Standing (2012)
Team leader is absolutely coolหัวหน้าทีมเย็นสบายแน่นอน Codename: Jackal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย็นสบาย[yen sabāi] (v) EN: be cool ; be not hot or cold
เย็นสบาย[yen sabāi] (adv) EN: confortably cool  FR: délicieusement frais ; agréablement tempéré

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top