ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพ่งมอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพ่งมอง-, *เพ่งมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ่งมอง(v) look fixedly at, See also: watch attentively, Syn. เพ่ง, เพ่งดู, พิศดู, Example: เขาพยายามเพ่งมองเปลวเทียนเพื่อฝึกสมาธิ, Thai Definition: ใช้ตามองดูอย่างเจาะจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่องเพ่งมอง เช่น ส่องกล้อง, เล็ง เช่น ส่องปืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what I wish for.นั่นคือสิ่งที่ผมอธิษฐาน โอกาสที่จะได้เพ่งมองท้องฟ้าสีคราม Field of Dreams (1989)
The all-seeing eye.ตาที่กำลังเพ่งมอง. National Treasure (2004)
"Beware the stare of Mary Shawระวังการเพ่งมอง ของแมรี่ แชล Dead Silence (2007)
Listened with my eyes, see with my heart?ทำไมไม่ใช้ดวงตาฟังเสียง.. แล้วใช้หัวใจเพ่งมอง.. ? The Breath (2009)
I've caught glimpses, but I've never got a real good look at one.ฉันเคยเหลือบมองบ้าง แต่ไม่เคยได้เพ่งมองมันจริงๆ Politics of Human Sexuality (2009)
If you look that hard, she'll talk back?ถ้าเจ้าเพ่งมองขนาดนั้น นางจะตอบกลับหรือ? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I turned my gaze upon you in Jotunheim, but could neither see you nor hear you.ข้าเพ่งมองหาท่าน ในโยทันไฮม์ แต่ก็มิอาจเห็น หรือได้ยินเสียงของท่าน Thor (2011)
It's like looking at the universe naked.เหมือนได้เพ่งมองจักรวาลอันเปลือยเปล่า The Transporter Malfunction (2012)
I shake it off, keep on looking.ผมจะสลัดมันทิ้งไป เพ่งมองดู Fromage (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaze at(phrv) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze(vi) เพ่ง, See also: เพ่งมอง, จ้องมอง, Syn. stare, gape, Ant. glance
stare(vi) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare(vt) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare, gape

English-Thai: Nontri Dictionary
peer(vi) แลมอง,เพ่งมอง,ชะเง้อมอง,มองหา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top