ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาจารย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาจารย์-, *อาจารย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai Definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
อาจารย์(n) Acharn, Syn. คุณครู, ครู, Example: อาจารย์สมชายเป็นอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี, Thai Definition: คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง
อาจารย์(n) teacher, See also: instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer, Syn. คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์, Example: อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย, Thai Definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน
อาจารย์ใหญ่(n) headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count Unit: คน
อาจารย์พิเศษ(n) special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
อาจารย์ผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
อาจารย์ผู้บรรยาย(n) lecturer, See also: instructor, Example: ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้, Count Unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจารย์น. ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
อาจารย์คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College teachersอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Community college teachersอาจารย์วิทยาลัยชุมชน [TU Subject Heading]
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
Faculty advisorsอาจารย์ที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Women college teachersอาจารย์สตรีสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[ājān] (n) EN: university lecturer ; master  FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[ājān] (n) EN: senior monk  FR: mâitre spirituel [m]
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์ที่ปรึกษา[ājān thīpreuksā] (n, exp) EN: adviser ; counsellor  FR: conseiller [m]
อาจารย์ผู้บรรยาย[ājān phūbānyāi] (n, exp) EN: lecturer ; instructor
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์พิเศษ[ājān phisēt] (n, exp) EN: special instructor
อาจารย์มหาวิทยาลัย[ājān mahāwitthayālai] (n, exp) EN: lecturer
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, Syn. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academic(n) อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
headmaster(n) ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่
headmistress(n) ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
instructor(n) ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator
instructress(n) ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว), See also: อาจารย์ผู้หญิง
pedagog(n) อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
pedagogue(n) อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
professor(n) อาจารย์มหาวิทยาลัย
schoolman(n) ครู, See also: อาจารย์, ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
schoolmarm(n) ครูผู้หญิง, See also: อาจารย์ผู้หญิง, Syn. schoolmistress, educator, pedagogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ,อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน

German-Thai: Longdo Dictionary
Erzieher(n) |der, pl. Erzieher| ผู้ให้การศึกษา ครู อาจารย์ เช่น Für eine renomierte Kindertagesstätte in Dresden suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Erzieher (m/w) zum nächstmöglichen Zeitpunkt., See also: die Erzieherin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top