ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห่วงใย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่วงใย-, *ห่วงใย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงใย(v) worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. กังวล, Ant. หมดห่วง, หายห่วง, Example: เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai Definition: มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่วงใยก. มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงใย[huangyai] (v) EN: worry ; feel anxious about ; concern about  FR: se préoccuper ; se soucier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bother about(phrv) วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother with
bother with(phrv) วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother about
care(vt) ห่วงใย, Syn. concern
care(vi) ห่วงใย
devour with(phrv) ห่วงใย, See also: กังวล
fear for(phrv) วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
reck(vi) ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
reck(vt) ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
worry about(phrv) กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. trouble about
worry over(phrv) กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. worry about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top