ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สบประมาท

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สบประมาท-, *สบประมาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบประมาท(v) insult, See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน, Example: เขาชอบสบประมาทคนอื่นอยู่เสมอๆ, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาดูถูกกันซึ่งหน้า, ประมาทหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สบประมาทก. แสดงกิริยาวาจาดูถูกดูหมิ่นซึ่ง ๆ หน้า เช่น เขาถูกสบประมาทในที่ประชุม, ประมาทหน้า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paulie did the prep work.พอลเตรียมเครื่อง เขาทำเป็นปีเพราะคำสบประมาท Goodfellas (1990)
I've never been so insulted!ข้าไม่เคยถูกสบประมาทขนาดนี้มาก่อน Aladdin (1992)
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You're not going to be Missish now, and pretend to be affronted by an idle report?ลูกไม่ได้กำลังกลายเป็น "มิสซิส" ตอนนี้หรอก และไม่ต้องแกล้งว่าโดนสบประมาทด้วยจดหมายเหลวไหลนี้ Episode #1.6 (1995)
You've abused the power of the birthday wish and brought this bad luck on all of us.- ใช่แล้ว เพราะนายสบประมาทพลังอำนาจแห่งคำอธิฐานในวันเกิด จึงทำให้โชคร้ายนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน Madagascar (2005)
And what a way to answer his critics.ลูกนี้ช่วยลบคำสบประมาทเขาได้ดี Goal! The Dream Begins (2005)
This is a big insult. D. Doesn't wait for anybody.นี่สบประมาทกันนี่ D.ไม่รอใครทั้งนั้น Just My Luck (2006)
- Get off me! Don't you ever diss my hood. - I got him!- ปล่อยนะ อย่ามาสบประมาทถิ่นข้าอีก Gridiron Gang (2006)
He dissed my hood.มันสบประมาทผม Gridiron Gang (2006)
Maybe you got slapped around too many times for lunch money on your way to the bus.บางทีนายอาจโดนสบประมาทมากเกินไป ถึงเงินค่าอาหารกลางวัน ที่ได้ไปขึ้นรถบัส Charlie Bartlett (2007)
You shouldn't abuse me like that.คุณไม่ควรสบประมาทชั้นแบบนั้น Spider Lilies (2007)
Letting that guy get it is just offensive.ถ้าปล่อยให้ไอ้หมอนั่นได้ไปเหมือนกับโดนสบประมาทยังไงไม่รู้ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สบประมาท[soppramāt] (v) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight  FR: offenser ; outrager

English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abuse(vt) สบประมาท, See also: ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท, Syn. revile, malign
pique(vt) ดูถูก, See also: สบประมาท, Syn. affront

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace, Ant. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down, make little of
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult, dishonour
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
insult(vt) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top