ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้สังเกตการณ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สังเกตการณ์-, *ผู้สังเกตการณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สังเกตการณ์(n) observer, See also: spectator, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, Example: สุเทพได้รับคำสั่งให้เป็นผู้สังเกตการณ์บริเวณลานจอดรถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
ผู้สังเกตการณ์(n) observer, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ในการประชุมครั้งนี้ ท่านได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
participant observerผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer, participantผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Friendly observers, OK?ผู้สังเกตการณ์เป็นกันเอง, OK? The Russia House (1990)
And many international observers ask why.และผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศ จำนวนมากถามว่าทำไม Contact (1997)
Brad stand.- เธอเป็นผู้สังเกตการณ์ของ... I Heart Huckabees (2004)
Observing the observers, you know, that kind of thing.สังเกตผู้สังเกตการณ์ที่คุณรู้ว่าชนิดของสิ่งที่ Cubeº: Cube Zero (2004)
My desire to be an observer of life was actually keeping me from living one.ความปรารถนาที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ชีวิต แท้จริงแล้วกลับเก็บชีวิตนึงของฉันไป The Nanny Diaries (2007)
The observer. Are you saying Walter's saying he knows him?ผู้สังเกตการณ์ The Arrival (2008)
We can't just stand here as uninvolved observers!เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ไม่เกี่ยวไม่ได้ The Happening (2008)
We refer to him as the Observer.เราเรียกเขาว่า ผู้สังเกตการณ์ August (2009)
I need you to tell me what you know about the man we call "the Observer. "ฉันอยากให้คุณบอกว่าคุณรู้อะไร เกี่ยวกับผู้ชายคนที่เราเรียกว่า ผู้สังเกตการณ์ August (2009)
There's more than one observer.มีผู้สังเกตการณ์มากกว่าหนึ่งคน August (2009)
Hey, I think we may have a lead on the Observer.เฮ้.. ผมคิดว่าเรามีเบาะแสเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์ August (2009)
The Observer.ผู้สังเกตการณ์ August (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สังเกตการณ์[phū sangkētkān] (n) EN: observer  FR: observateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bystander(n) ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้สังเกตการณ์, Syn. onlooker, watcher
observer(n) ผู้สังเกตการณ์, See also: ผู้สังเกต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral, inspectorial adj. inspectorship n.
spier(สไพ'เออะ) n. ผู้สอดแนม,ผู้สังเกตการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
spectator(n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top