ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บิดา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิดา-, *บิดา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พี่น้องร่วมบิดามารดา(n) brother and sister of full blood

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดา(n) father, Syn. บิดร, พ่อ, ชนก, คุณพ่อ, Example: ลูกที่ดีควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย์, Thai Definition: ผู้ให้กำเนิด, Notes: (สุภาพ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิดาน. พ่อ (ใช้ในภาษาทางการ), โดยปริยายหมายความว่า ผู้ให้กำเนิด เช่น บิดาแห่งประวัติศาสตร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Father and infantบิดากับทารก [TU Subject Heading]
Fathersบิดา [TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย) [TU Subject Heading]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Parent and child (Law)บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดา[bidā] (n) EN: father  FR: père [m]
บิดาชื่อ[bidā cheū] (n, exp) EN: father's name  FR: nom du père [m]
บิดามารดา[bidā-māndā] (n) EN: parents  FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
father(n) บิดา, See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม, Syn. dad, daddy
Mendel(n) บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
pater(n) พ่อ, See also: บิดา, Syn. father, dad, daddy, papa
sire(n) บิดา, See also: พ่อ, พ่อพันธุ์, Syn. father, dad, daddy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
filiciden. บิดาผู้ฆ่าบุตรของตัวเอง,
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
half sisterพี่น้อง (ผู้หญิง) ที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-bloodn. คนร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน. ลูกผสม,คนครึ่งชาติ., See also: half-blooded adj.
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา,เกี่ยวกับพันธุกรรม
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
papa(n) ป๋า,บิดา,พ่อ
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
père(n) |m| พ่อ, บิดา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top