ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เพิ่มขึ้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เพิ่มขึ้น-, *ทำให้เพิ่มขึ้น*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
amplify(vt) ขยาย, See also: ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยายใหญ่, Syn. increase
bump up(phrv) เพิ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้เพิ่มขึ้น
compound(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น
escalate(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. heighten, increase, intensify
increase from(phrv) ทำให้เพิ่มขึ้นจาก, See also: มากขึ้นจาก
increase in(phrv) ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง, See also: มากขึ้นในด้าน
raise(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. increase
up(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. raise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upturn(อัพ'เทิร์น) vt.,vi. หันขึ้น,พลิกขึ้น,หงาย,แหงน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เพิ่มขึ้น n. ความยุ่งเหยิง,การหันขึ้น,การพลิกขึ้น,การกลับกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
verdoppeln(vt) |verdoppelte, hat verdoppelt| ทำให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

Are you satisfied with the result?Discussions