ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างฝีมือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างฝีมือ-, *ช่างฝีมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างฝีมือ(n) skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่างฝีมือน. ผู้มีความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพโดยเฉพาะด้านหัตถกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artisan(n) ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman
craftsman(n) ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
handicraftsman(n) ช่างฝีมือ, See also: ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
trade(n) ช่างฝีมือ, See also: ช่าง
workman(n) ช่างฝีมือ, See also: ช่าง, Syn. artisan, craftsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า,ขนม,ช่างฝีมืองุ่มง่าม
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
handiworkn. งานหัตถกรรม,การฝีมือ,ช่างฝีมือ, Syn. craft

English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
handiwork(n) งานฝีมือ,ฝีมือ,งานหัตถกรรม,ช่างฝีมือ
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fashion artistช่างฝีมือทางแฟชั่นเสื้อผ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Handwerker(n) |der, pl. Handwerker| ช่าง, ช่างฝีมือ, คนงาน เช่น Die Handwerker werden das Haus renovieren. ช่างจะมาปรับปรุงบ้าน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top