ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จบ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จบ-, *จบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จบ(v) end, See also: finish, come to an end, Syn. เลิก, สิ้นสุด, Ant. เริ่ม, Example: ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบบทความนี้, Thai Definition: สิ้นสุดคราวหนึ่งๆ
จบกัน(v) come to an end, See also: end, wind up, Syn. สิ้นสุด, Example: ถ้าคุณเลือกงานเราสองคนก็จบกันแค่นี้, Thai Definition: จบสิ้นกันไป, เลิกรากันไป
จบเกม(v) be end, See also: be finished, Example: การแข่งขันครั้งนี้จบเกมไปด้วยความพ่ายแพ้ของผู้มาเยือน, Thai Definition: หมดหรือจบการแข่งขัน
จบเห่(v) be done for, See also: be finished, be doomed, Syn. จบ, สิ้นท่า, หมดท่า, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: ถ้าปีหน้าพวกเธอยังเรียนไม่จบล่ะก็ จบเห่แน่นอน, Notes: (ปาก)
จบสิ้น(v) finish, See also: end, stop, complete, Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
จบชีวิต(v) die, See also: pass away, stop living, Syn. ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, Ant. เกิด, กำเนิด, ถือกำเนิด, Example: ทหารจบชีวิตลงในสนามรบเป็นจำนวนมาก
จบเรื่อง(v) end, See also: finish, settle, be brought to an end, come to an end, Syn. สิ้นเรื่อง, หมดเรื่อง
จบบริบูรณ์(v) end, See also: come to an end, finish, complete, Example: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว, Thai Definition: เสร็จโดยสมบูรณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จบน. การสิ้นสุดคราวหนึ่ง ๆ, ลักษณนามเรียกการสิ้นสุดเช่นนั้น เช่น สวดจบหนึ่ง ตั้งนโม ๓ จบ.
จบก. สิ้นสุดคราวหนึ่ง ๆ เช่น จบชั้นไหน.
จบก. ยกของขึ้นหรือพนมมือเหนือหน้าผากเพื่อตั้งใจอุทิศให้เวลาทำบุญทำทาน
จบกิริยาที่ช้างชูงวงขึ้นเหนือหัวทำความเคารพ ในคำว่า ช้างจบ.
จบก. ต่อกัน, พบกัน, เช่น จับปลายเชือก ๒ เส้นมาจบกัน.
จบเห่ก. หมดเสียง
จบเห่สิ้นท่า, หมดท่า
จบเห่ยุติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endจบ, สิ้นสุด, สุดท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end of runจบการดำเนินงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jae-pil!จบี Cyrano Agency (2010)
Over.จบ! Let's Kill Bridget (2012)
FINALEPISODEตอนจบ Episode #1.20 (2012)
I'm done.ผมจบ Christmas Help (2012)
It's over.มันจบแล้ว Speak of the Devil (2013)
That's over.มันจบไปแล้ว Today I Am a Witch (2013)
Well, I suppose this is the end. Cigarette?เจ๋ง ฉันคิดว่านี่คือจุดจบ บุหรี่ไหม The Great Dictator (1940)
- The war's over.- สงครามจบแล้ว The Great Dictator (1940)
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช. The Great Dictator (1940)
Just a minute, you don't understand.เดี๋ยวๆ คุณยังไม่เข้าใจบางอย่าง The Great Dictator (1940)
I'm through! This is the end.นี่คือจุดจบ. Pinocchio (1940)
I never thought... it would end this way, Figaro.ฉันไม่เคยคิด มันจะจบด้วยวิธีนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จบกัน[jop kan] (v, exp) EN: come to an end ; end ; wind up
จบการศึกษา[jop kānseuksā] (v, exp) EN: graduate  FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école
จบชีวิต[jop chīwit] (v, exp) EN: die ; pass away ; stop living  FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จบบริบูรณ์[jop børibūn] (v, exp) EN: end ; come to an end ; finish ; complete
จบบริบูรณ์[jop børibūn] (adj) EN: completely ended
จบลง[jop long] (v, exp) FR: se terminer ; prendre fin
จบสิ้น[jopsin] (v) EN: finish ; end ; stop ; complete
จบเกม[jop kēm] (v, exp) EN: be end ; be finished
จบเรื่อง[jop reūang] (v, exp) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, Syn. commentator
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Talmud, Mikra, Masorah, Syn. Exegesis
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Aggadah, Syn. exegesis
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Halakhah, Syn. exegesis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over bar the shouting(idm) จบสิ้นอย่างไม่เป็นทางการ
all over with(idm) จบสิ้น, See also: เสร็จ
All's well that ends well(idm) จบลงด้วยดี
be done for(phrv) จบแล้ว, See also: เสร็จ
be out(phrv) หมด, See also: จบ, สิ้นสุด
be over(phrv) จบ, See also: เสร็จ, เลิก, Syn. get over, get through, have over
cease(vi) จบ, See also: ยุติ, สิ้นสุด, Syn. end
close(vi) จบ
complete(vt) เสร็จ, See also: จบ, เสร็จสิ้น, Syn. accomplish, perfect
conclude(vi) จบ, See also: สรุป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulate(แอด' ดิวเลท) vt. ประจบ,สอพลอ. -adulator n., Syn. flatter
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุ
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お仕舞い[おしまい, oshimai] (n) จบ, See also: 終わり

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
締め括る[しめくくる, shimekukuru] จบ สรุป
締め括り[しめくくり, shimekukuri] จบ สรุป
幕を閉じる[まくをとじる, makuwotojiru] (phrase) จบสิ้น, เสร็จสิ้น, ปิดฉาก
オワタ[おわた, owata] (slang) จบสิ้น, สิ้นสุด, มาจากคำว่า終わった เป็นแสลงในอินเตอร์เน็ต 

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
終わる[おわる, owaru] TH: จบ
区切る[くぎる, kugiru] TH: จบ  EN: to put an end
以上[いじょう, ijou] TH: จบ
済む[すむ, sumu] TH: จบเรื่อง  EN: to end

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, Syn. eine Doktorarbeit machen
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
gütig(adj) ใจบุญ, ใจดี
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

French-Thai: Longdo Dictionary
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top