ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความดีงาม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความดีงาม-, *ความดีงาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดีงาม(n) goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
By virtue of the fact that it's inappropriate.โดยหลักความดีงามแล้ว นี่มันไม่เหมาะสม Charlie Bartlett (2007)
Stop snivelling, for goodness sake.หยุดคร่ำครวญ เพื่อความดีงามได้แล้ว Episode #2.7 (2008)
It's an old tactic of cruel people to kill kindness in the name of virtue.มันเป็นลูกไม้เก่าของคนโหดร้าย เพื่อสังหารความมีเมตตาที่อยู่ข้างความดีงาม Doubt (2008)
"MY CUP RUNNETH OVER."ด้วยความดีงาม และความเมตตาอย่างแท้จริง House on Fire (2009)
YOU GUYS CHOOSE THIS...ฉันอยากจะเห็นความดีงามของมนุษย์ House on Fire (2009)
TURNING PEOPLE OVER LIKE ROCKSฉันเลือกที่จะมองเห็นความดีงามของพวกเขา House on Fire (2009)
I was actually falling into the huge hole created by my absence of basic human graces.อันที่จริงแล้วผมตกลงไป ในหลุมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีตัวตนของผม จากพื้นฐานความดีงามของมนุษย์ Smite (2009)
I'm wedged in pretty good.ฉันถูกแทรกในความดีงาม Water (2009)
He counted on your goodness, there's no shame in that.เขาคาดหวังความดีงามจากเธอ ไม่มีอะไรต้องรู้สึกผิด I Will Rise Up (2009)
Someone who was totally disposable, uh, wasn't bringing a damn bit of good to the world...ใครบางคนที่ เกิดมาอย่างไร้ค่าโดยสิ้นเชิง... เอ่อ ไม่ได้เอาความดีงามใดๆ แม้เพียงน้อยนิดมาสู่โลก... Questions and Antlers (2010)
God's love is just like that- working for your good, whether you are aware of it or not.ความรักของพระเจ้า ก็เช่นเดียวกันนั้น-- จงมุ่งหน้ากระทำให้เกิดความดีงาม แม้ว่าคุณจะตระหนักถึงมัน หรือไม่ก็ตาม Revelation Zero: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดีงาม[khwām dī-ngām] (n, exp) EN: goodness ; merit ; virtue

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
good(n) ความดีงาม, See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม, Syn. goodness, righteousness, Ant. evil, wrong
goodness(n) ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty
merit(n) คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue, Ant. uselessness
morality(n) ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top