ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้างนอก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างนอก-, *ข้างนอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างนอก(n) outside, See also: outdoors, Syn. ภายนอก, นอกบ้าน, Ant. ข้างใน, ในบ้าน, Example: ฉันไม่ค่อยชอบข้างนอก มันวุ่นวายน่าเบื่อ, Thai Definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน
ข้างนอก(adv) outside, Syn. ภายนอก, ด้านนอก, Ant. ข้างใน, ด้านใน, ใน, Example: สมรเดินตากฝนอยู่ข้างนอก, Thai Definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างนอก[khāng-nøk] (adv) EN: outside  FR: dehors ; à l'extérieur

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterior(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outer, outermost, outside
external(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
external(n) ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. exterior, outside
out(adj) ข้างนอก, See also: ภายนอก
out(adv) ข้างนอก, See also: ภายนอก
outdoors(adv) ข้างนอก, See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน, Syn. outside, Ant. indoors
outside(adv) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ด้านนอก, Syn. outdoors, Ant. inside
outside(n) ข้างนอก, Syn. exterior, Ant. inside
extra(prf) เลย, See also: ข้างนอก
without(adv) ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outside, outdoors

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
ecto-Pref. "ข้างนอก","ภายนอก"
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.
exo-Pref. ข้างนอก,นอก,ภายนอก,นอกโลก
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
forth(ฟอร์ธ) adv.,prep. ไปข้างหน้า,ไปข้างนอก,ออกมา,ออกไป. -Phr. (and so forth และต่อมา)

English-Thai: Nontri Dictionary
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก,ข้างนอก,ด้านนอก
forth(adv) ออกมา,ไปข้างนอก
out(adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outside(adj, adv, p) ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outside(n) ส่วนนอก,ภายนอก,ด้านนอก,ข้างนอก,ผิวนอก,โฉมหน้า
outsider(n) คนข้างนอก,คนวงนอก,คนนอกวงการ
outward(adj) ด้านนอก,ข้างนอก,ภายนอก,นอกเขต

German-Thai: Longdo Dictionary
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top