ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*juana*

W AA1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juana, -juana-
Possible hiragana form: *じゅあな*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marijuana(n) กัญชา, See also: ต้นกัญชา, Syn. hemp, marihuana

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bhang; cannabis; marihuana; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marihuana; bhang; cannabis; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marijuana; bhang; cannabis; marihuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cannabis; bhang; marihuana; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marijuanaกัญชา [TU Subject Heading]
Marijuanaกัญชา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juanaI had an argument with Tom about the use of marijuana.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้องกัญชา(n) marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count Unit: บ้อง, Thai Definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา
กัญชา(n) hashish, See also: marijuana, marihuana, Indian hemp, hemp, Example: ปัจจุบันกัญชาระบาดในหมู่วัยรุ่น, Count Unit: ต้น, แท่ง, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis sativa Linn. ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกเขียวใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณทำให้มึนเมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[bǿngkanchā] (n, exp) EN: pipe for smoking marijuana
กัญชา[kanchā] (n) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves  FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUANA W AA1 N AH0
JUANA HH W AA1 N AH0
TIJUANA T IH0 W AA1 N AH0
MARIJUANA M EH2 R AH0 W AA1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marijuana (n) mˌærɪwˈaːnə (m a2 r i w aa1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大麻[dà má, ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ, ] hemp (Cannabis sativa); cannabis; marijuana, #27,690 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marihuana {n}marijuana; marihuana; pot [Add to Longdo]
Tijuana (Stadt in Mexiko)Tijuana (city in Mexico) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top