ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*endowment*

EH0 N D AW1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endowment, -endowment-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endowment(n) การบริจาค, Syn. donation, grant
endowment(n) ความสามารถ, See also: สมรรถนะ, Syn. ability, qualification, talent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.

English-Thai: Nontri Dictionary
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pure endowmentการสะสมทรัพย์แท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
double endowment assuranceการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทวีคูณ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
genetic endowmentทายสมบัติทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endowmentแบบสะสมทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment๑. การบริจาคทรัพย์๒. การกำหนดส่วนแบ่งให้แก่ภริยา (ในทรัพย์มรดกของสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endowmentsกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOWMENT EH0 N D AW1 M AH0 N T
ENDOWMENTS EH0 N D AW1 M AH0 N T S
ENDOWMENT'S EH0 N D AW1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endowment (n) ˈɪndˈaumənt (i1 n d au1 m @ n t)
endowments (n) ˈɪndˈaumənts (i1 n d au1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, ] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just, #148 [Add to Longdo]
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ, / ] aptitude; natural endowments, #8,096 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] natural property or endowment; report to (a superior), #26,510 [Add to Longdo]
禀赋[bǐng fù, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄨˋ, / ] natural endowment; gift, #38,986 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f} | Ausstattungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]
Aussteuer {f}endowment [Add to Longdo]
Begabung {f}; Talent {n}endowment [Add to Longdo]
Dotierung {f}; Stiftung {f}; Gabe {f} | Dotierungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]
Erbanlage {f}genes; genetic make-up; genetic endowment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワクフ[wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance [Add to Longdo]
基本金[きほんきん, kihonkin] (n) fund; endowment [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation [Add to Longdo]
教育保険[きょういくほけん, kyouikuhoken] (n) (See 学資保険) educational endowment insurance [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
生存保険[せいぞんほけん, seizonhoken] (n) pure endowment insurance [Add to Longdo]
天賦[てんぷ, tenpu] (n) natural talent; natural gift; endowment [Add to Longdo]
天与の資[てんよのし, tenyonoshi] (n) natural endowment; natural ability [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n,vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) [Add to Longdo]
賦与[ふよ, fuyo] (n,vs) being endowed with (e.g. a gift); being blessed with; endowment [Add to Longdo]
養老保険[ようろうほけん, yourouhoken] (n) endowment insurance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endowment
   n 1: natural abilities or qualities [syn: {endowment}, {gift},
      {talent}, {natural endowment}]
   2: the capital that provides income for an institution [syn:
     {endowment}, {endowment fund}]
   3: the act of endowing with a permanent source of income; "his
     generous endowment of the laboratory came just in the nick of
     time"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top