ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*effervesce*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: effervesce, -effervesce-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effervesce(vi) เป็นฟอง, See also: มีฟอง, ออกเป็นฟอง, ผุดเป็นฟอง, Syn. bubble, fizzle, froth
effervesce(vi) มีชีวิตชีวา, See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ, Syn. excited, high-spirited, lively
effervescent(adj) ซึ่งมีฟอง, See also: เป็นฟอง, ซึ่งออกเป็นฟอง, ที่ผุดเป็นฟอง, Syn. bubbly, carbonated, Ant. flat
effervescent(adj) ที่มีชีวิตชีวา, See also: ที่มีความกระตือรือร้น, ที่ตื่นเต้นดีใจ, Syn. exuberant, high-spirited, vivacious

English-Thai: Nontri Dictionary
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effervescent Powdersยาผงฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Productsยาชนิดละลายน้ำแล้วเกิดฟองฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Saltเกลือฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Solutionน้ำยาฟู่ [การแพทย์]
Effervescent Tabletsยาเม็ดแบบพลุ่งเป็นฟอง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFERVESCENT EH2 F ER0 V EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervesce (v) ˌɛfəvˈɛs (e2 f @ v e1 s)
effervesced (v) ˌɛfəvˈɛst (e2 f @ v e1 s t)
effervesces (v) ˌɛfəvˈɛsɪz (e2 f @ v e1 s i z)
effervescent (j) ˌɛfəvˈɛsnt (e2 f @ v e1 s n t)
effervescence (n) ˌɛfəvˈɛsns (e2 f @ v e1 s n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brausepulver {n}effervescent powder [Add to Longdo]
Brausetablette {f}fizzy tablet; effervescent tablet [Add to Longdo]
Sprudeln {n}effervescence [Add to Longdo]
Überschäumen {n}; Übersprudeln {n}effervescense [Add to Longdo]
aufbrausen | aufbrausend | aufgebraustto effervesce | effervescing | effervesced [Add to Longdo]
sprudelnd {adj}effervescent [Add to Longdo]
sprudeln; efferveszierento effervesce [Add to Longdo]
übersprudeln; überschäumento effervesce [Add to Longdo]
übersprudelnd; überschäumend; überschwänglich {adj}effervescent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
気力横溢[きりょくおういつ, kiryokuouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
発泡性[はっぽうせい, happousei] (n,adj-no) effervescence; fizziness; foamability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effervesce
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top