ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*eent*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eent, -eent-
English-Thai: Longdo Dictionary
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reenter(vi) กลับเข้าไปใหม่, Syn. reappear, reemerge
reentry(n) การกลับเข้าไปใหม่
fifteenth(n) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth(adj) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
fifteenth(adv) ลำดับที่สิบห้า, See also: อันที่สิบห้า
sixteenth(n) ลำดับที่สิบหก
fourteenth(n) ลำดับที่ 14
nineteenth(pron) ลำดับที่สิบเก้า
nineteenth(adj) ซึ่งเป็นลำดับที่สิบเก้า
thirteenth(det) ที่สิบสาม
thirteenth(n) ลำดับที่สิบสาม
thirteenth(pron) ที่สิบสาม
seventeenth(adj) ลำดับที่สิบเจ็ด, See also: ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดส่วนเท่าๆ กัน
seventeenth(n) ส่วนที่สิบเจ็ด, See also: อายุ 17 ปี, เวลา 17.00 น.
seventeenth(adv) ในลำดับที่สิบเจ็ด
nineteenth-century(adj) เกี่ยวกับยุคพระนางวิคตอเรีย (ช่วงค.ศ 1837-1901), Syn. Victorian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eentabbr. eyes,ears,nose,throat
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18
fifteenth(ฟิฟ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่ 15
heentabbr. head eyes,ears,nose,throat
nineteenth(ไนนฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่สิบเก้า,ส่วนที่สิบเก้า
seventeenth(เซฟ'เวินทีนธฺ) adj.,n.ที่สิบเจ็ด
sixteenth(ซิคซฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 16,หนึ่งใน 16 ส่วนเท่า ๆ กัน.
thirteenth(เธอ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่สิบสาม

English-Thai: Nontri Dictionary
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n 1 ใน) 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
fifteenth(adj) ที่สิบห้า
fifteenth(n 1 ใน 15, วันที่ 15, อันดับที่) 15
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่
nineteenth(adj) ที่สิบเก้า
nineteenth(n) อันดับที่สิบเก้า
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า
seventeenth(adj) ที่เจ็ดสิบ
seventeenth(n) ลำดับที่สิบเจ็ด
sixteenth(adj) ที่สิบหก
sixteenth(n) อันดับที่สิบหก
thirteenth(adj) ที่สิบสาม
thirteenth(n) วันที่สิบสาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coneentrated fruti juicesน้ำผลไม้เข้มข้น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eighteenth[เอท'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบเเปด
fifteenth[ฟิฟ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบห้า
fifteenth[ฟิฟทีนธฺ] (adj) ที่สิบห้า
fifteenth[ฟิฟ'ทีนธฺ] (adj) สิบห้า
fourteenth[ฟอร์'ทีนธฺ] (conj) ที่สิบสี่
nineteenth[ไนนฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบเก้า
oneteenth[วัน'ทีนธฺ'] (adj) ที่สิบเอ็ด
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] ที่สิบสอง
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] (adj) ที่สิบสอง
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] (adj) ที่สิบสอง
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] (adj) ที่สิบสอง
seventeenth[เซฟ เวินทีน] (adj) ที่สิบเจ็ด
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบหก
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบหก
teenth[ทีนธฺ'] (n) ความเป็นวัยรุ่น
teentice[ทีน'ไทซฺ] (adv) ร้อยครั้ง
teentieth[ทีน'ทิอิธ] (adj) ที่ร้อย
teenty[ทีน'ที] (n) ร้อย
thirteenth[เธอ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบสาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Skipper, I took an Earth time reading just before reentry.ผู้ฝูงครับ ผมอ่านเวลาของโลก กอนเข้าชั้นบรรยากาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Fifteenth.- 15 Nothing to Lose (1997)
- What fifteenth? - Come on.มาเถอะ Nothing to Lose (1997)
It says here... in the final testament of great thirteenth Dalai Lama.คำสั่งเสียขององค์ทะไลลามะที่ 13 Seven Years in Tibet (1997)
From the government of Tibet... to Your Holiness, the fourteenth Dalai Lama... we ask you to rule your people... as the spiritual and temporal leader of Tibet.สารจากรัฐบาลทิเบต... ถึงองค์เหนือหัว องค์ทะไลลามะที่ 14 ขอให้ท่านทรงปกครองประชาชน Seven Years in Tibet (1997)
Cheers for Agnes on her sixteenth birthday...ฉลองให้ Agnes \ สำหรับครบรอบ 16 ปีของเธอ Show Me Love (1998)
May one reenter?ขอกลับเข้าๆๆ ไปหน่อยครับ Bicentennial Man (1999)
Famous Fire-Eaters. Fifteenth-Century Fiends.นักกินไฟชื่อดัง เพื่อนศตวรรษที่สิบห้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Beyond all expectations, I've reached my fifteenth birthday.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอายุ 15แล้ว Yomigaeri (2002)
My fourteenth year was rough but good.มันลำบากมากเลยปีที่ฉันอายุ 14 Yomigaeri (2002)
Peasant Couple Plowing. Sixteenth century B.C. Egypt."ผัวเมียชนบทไถนา" 1,600 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์ Mona Lisa Smile (2003)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
... betweentheonetheyhunt and the one who gets in their way.พวกเขาไม่แบ่งแยกระหว่างผู้ที่พวกมันตามล่า ...และผู้ที่ขวางทางพวกเขา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... butyou'vebeenthisway for the past 20 years.... แต่คุณบ้าแบบนี้20ปีแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
Eighteenth floor. Albert, we owe you an apology.- อัลเบิร์ต เราต้องขอโทษคุณ I Heart Huckabees (2004)
The shrinks cleared Haywire for reentry into gen pop.เฮย์ไวร์ ก็อาการปกติดีแล้วนี่ครับ Cute Poison (2005)
She recently died giving birth to the thirteenth child. And it says the King of Gu-Da wept over this.เธอเพิ่งตายเมื่อไม่นานนี้ขณะที่กำลังคลอดบุตรคนที่สิบสาม และยังบอกอีกว่ากษัตริย์กูดาทรงเสียพระทัยกับเรื่องนี้ Episode #1.8 (2006)
A woman who's had twelve children in Gu-Da Nation, died while giving birth to her thirteenth.เมืองกูดามีหญิงสาวคนหนึ่ง ให้กำเนิดบุตรถึงสิบสองคน, ตายในขณะที่กำลังให้กำเนิดบุตรคนที่สิบสาม Episode #1.8 (2006)
Eighteenth floor.ชั้น 18 Big Momma's House 2 (2006)
And all before your eighteenth birthday. Now sit down.มันสิ้นสุดลงก่อนครบ วันเกิดสิบแปดปีของคุณ นั่งลง The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Dean,I've only seenthis stuff like twice.ดีน, ฉันเคยเห็นแบบนี้\ แค่ 2 ครั้ง No Exit (2006)
Should we try reentering the world of fear?เราจะเข้าไปโลกแห่งความากลัวอีกครั้ง? Fly, Daddy, Fly (2006)
I heard it was supposed to be on the fifteenth, but she hasn't gone into labor yet.ข้าก็ได้ยินมาเช่นนั้น กำหนดวันที่ 15 แต่พระสนมยังไม่เจ็บท้องอีก Lee San, Wind of the Palace (2007)
Fourteenth Precinct, Sergeant O'Malley.สน. พรีเซนท์ สิบเอกเอ แมลลี่พูดครับ August Rush (2007)
Nineteenth century, Beaufort Hunt, master of hounds.ศตวรรษที่สิบเก้าโบฟอร์ท ฮันท์ เจ้าแห่งการขี่ม้า RocknRolla (2008)
You think it's cake moving a pound of meth one teenth at a time?คุณคิดว่าการขนยาจำนวนมากเป็นปอนด์ๆ มันขายได้ในครั้งเดียวหรือไง Crazy Handful of Nothin' (2008)
Tread depth: five-sixteenths of an inch.ความลึก/N 5.16 นิ้ว Wrecking Crew (2008)
Yeah, 'cause they'll probably answer the door the sixteenth time I knock.ฉันเคาะประตูบ้านเค้าตั้ง 16 ครั้ง\ ..เค้าก็ไม่ยอมออกมา Birthmarks (2008)
Fifteenth floor.ชั้นที่สิบห้า Revolutionary Road (2008)
because of your fifteenth birthday...เพราะ วันเกิดครบรอบ15ของลูก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Kirsty Walsh in upper fifth's having a party for her sixteenth tonight.เคิร์สตี้ วอลช์เกรดห้า จะจัดปาร์ตี้วันเกิดอายุ 16 คืนนี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว.. Invictus (2009)
I could maybe do with a teenth.ฉันก็จะได้ดูดให้หายลงแดง Better Call Saul (2009)
Okay, then. 175 for a teenth.โอเค งั้น 175 ดอลลาร์หนึ่งซี๊ด Better Call Saul (2009)
No, no -- it's the nineteenth floor!ไม่ ไม่ใช่นะครับ นี่ชั้น19 Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
tions,Lieent. You have just saved a life.ยินดีด้วย ผู้หมวด คุณเพิ่งช่วยชีวิตเขาไว้ Hostile Takeover (2009)
When Oomaya's primer strikes, she gets off a reentry warhead that arms itselfถ้าช่องระเบิดมันถูกโจมตี น้องหนูนี่จะปล่อยหัวรบจิ๋ว ที่ระเบิดตัวเองได้ออกมา The Expendables (2010)
[magistrate calavius] his fifteenth birthday approaches,ใกล้วันเกิดครบรอบ 15 ปี ของเขาแล้ว Delicate Things (2010)
I sold a teenth.ฉันปล่อยได้ซอง Abiquiu (2010)
One teenth?1 ซองงั้นเหรอ Abiquiu (2010)
For a teenth?ต่อซองงั้นเหรอ Abiquiu (2010)
The teenth?แล้วฟันล่ะ Green Light (2010)
Yeah, well, that teenth got things rolling.ใช่ เอาล่ะ ฟันนั่นโยนมันทิ้งแล้ว Green Light (2010)
Down. Incorrect code. Reenter code.ข้างล่าง รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ Your World to Take (2010)
- The eighteenth.- สิบแปด Episode #1.2 (2010)
Eighteenth...สิบแปด... Episode #1.2 (2010)
Taken away on her sixteenth birthday.ข้ารู้สึกว่าใกล้ได้พบลูกแล้ว Clash of the Titans (2010)
Whenever the first and fifteenthวันแรกของเดือนทีไร 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I hate today. Fifteenth of July.ฉันโคตรเกลียดวันนี้เลย 15 กรกฎาคม One Day (2011)
Thirteenth step, right there. Back to drinking.แน่นอนที่สุด Just Go with It (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eentEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
eentWe're going to the party in eighteenth century costumes.
eentHis family dates back to the seventeenth century.
eentShe celebrated her fifteenth birthday yesterday.
eentTennis began in France in the thirteenth century.
eentThe story goes back to the sixteenth century.
eentToday is my sixteenth birthday.
eentModern art has broken away from nineteenth century conventions.
eentHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
eentA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
eentIn Shakespeare's time, in the sixteenth century, tennis was very popular at the English court.
eentThis drawing dates back to the fifteenth century.
eentYesterday was my seventeenth birthday.
eentIn the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.
eentMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
eentNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
eentThe first prohibition of slavery was in the mid-nineteenth century.
eentThe third and most important idea is that of reentry.
eentThe nineteenth century was the age of the white men's civilization.
eentFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
eentMuch of London was destroyed in the seventeenth century.
eentIn the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจุบกระจิบ(adv) miscellaneously, See also: daintily, betweentimes, Syn. จุบจิบ, Example: เด็กผู้หญิงชอบกินกระจุบกระจิบตลอดเวลา, Thai Definition: อาการที่กินพร่ำเพรื่อทีละเล็กละน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
MEENTS M IY1 N T S
REENTS R IY1 N T S
REENTER R IY0 IH1 N T ER0
REENTRY R IY0 IH1 N T R IY0
SIXTEENTH S IH1 K S T IY1 N TH
SIXTEENTH S IH0 K S T IY1 N TH
FIFTEENTH F IH0 F T IY1 N TH
REENTERED R IY0 IH1 N T ER0 D
UMPTEENTH AH1 M P T IY2 N TH
SIXTEENTHS S IH1 K S T IY1 N TH S
THIRTEENTH TH ER1 T IY1 N TH
REENTERING R IY0 IH1 N T ER0 IH0 NG
NINETEENTH N AY1 N T IY1 N TH
FOURTEENTH F AO2 R T IY1 N TH
FOURTEENTH F AO1 R T IY1 N TH
EIGHTEENTH EY1 T IY1 N TH
EIGHTEENTH EY0 T IY1 N TH
SEVENTEENTH S EH1 V AH0 N T IY1 N TH
THIRTEENTHS TH ER1 T IY1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reentered (n) riːˈɛntəd (r ii e1 n t @ d)
fifteenth (n) fˌɪftˈiːnθ (f i2 f t ii1 n th)
sixteenth (n) sˈiːkstˈiːnθ (s ii1 k s t ii1 n th)
umpteenth (j) ˈʌmptiːnθ (uh1 m p t ii n th)
eighteenth (n) ˌɛɪtˈiːnθ (ei2 t ii1 n th)
fifteenths (n) fˌɪftˈiːnθs (f i2 f t ii1 n th s)
fourteenth (n) fˌɔːtˈiːnθ (f oo2 t ii1 n th)
nineteenth (n) nˌaɪntˈiːnθ (n ai2 n t ii1 n th)
sixteenths (n) sˈiːkstˈiːnθs (s ii1 k s t ii1 n th s)
thirteenth (n) θˌɜːʳtˈiːnθ (th @@2 t ii1 n th)
eighteenths (n) ˌɛɪtˈiːnθs (ei2 t ii1 n th s)
fourteenths (n) fˌɔːtˈiːnθs (f oo2 t ii1 n th s)
nineteenths (n) nˌaɪntˈiːnθs (n ai2 n t ii1 n th s)
seventeenth (n) sˌɛvntˈiːnθ (s e2 v n t ii1 n th)
thirteenths (n) θˌɜːʳtˈiːnθs (th @@2 t ii1 n th s)
seventeenths (n) sˌɛvntˈiːnθs (s e2 v n t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǔ, ㄇㄨˇ, / ] classifier for fields; unit of area equal to one fifteenth of a hectare, #1,737 [Add to Longdo]
核弹头[hé dàn tóu, ㄏㄜˊ ㄉㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] nuclear reentry vehicle; nuclear warhead, #30,080 [Add to Longdo]
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, / ] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝, #34,989 [Add to Longdo]
庚辰[gēng chén, ㄍㄥ ㄔㄣˊ, ] seventeenth year G5 of the 60 year cycle, e.g. 2000 or 2060, #50,815 [Add to Longdo]
辛巳[xīn sì, ㄒㄧㄣ ㄙˋ, ] eighteenth year H6 of the 60 year cycle, e.g. 2001 or 2061, #59,138 [Add to Longdo]
壬午[rén wǔ, ㄖㄣˊ ㄨˇ, ] nineteenth year I7 of the 60 year cycle, e.g. 2002 or 2062, #59,788 [Add to Longdo]
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, ] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056, #61,850 [Add to Longdo]
旧唐书[Jiù Táng shū, ㄐㄧㄡˋ ㄊㄤˊ ㄕㄨ, / ] History of the Early Tang Dynasty, sixteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Liu Xu 劉昫|刘昫 in 945 during Later Jin 後晉|后晋 of the Five Dynasties, 200 scrolls, #63,033 [Add to Longdo]
戊寅[wù yín, ㄨˋ ㄧㄣˊ, ] fifteenth year E3 of the 60 year cycle, e.g. 1998 or 2058, #64,008 [Add to Longdo]
丁丑[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057, #66,013 [Add to Longdo]
己卯[jǐ mǎo, ㄐㄧˇ ㄇㄠˇ, ] sixteenth year F4 of the 60 year cycle, e.g. 1999 or 2059, #68,504 [Add to Longdo]
五代史[Wǔ dài shǐ, ㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls, #95,125 [Add to Longdo]
望日[wàng rì, ㄨㄤˋ ㄖˋ, ] the full moon; the fifteenth day of each lunar month, #112,191 [Add to Longdo]
南史[Nán shǐ, ㄋㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Southern Dynasties, fourteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 80 scrolls, #119,482 [Add to Longdo]
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, ] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls [Add to Longdo]
十三日[shí sān rì, ㄕˊ ㄙㄢ ㄖˋ, ] thirteenth day of a month [Add to Longdo]
及笄[jí jī, ㄐㄧˊ ㄐㄧ, ] to reach marriageable age (a girl's fifteenth birthday) [Add to Longdo]
唐书[Táng shū, ㄊㄤˊ ㄕㄨ, / ] same as 舊唐書|旧唐书, History of the Early Tang Dynasty, sixteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Liu Xu 劉昫 in 945 during Later Jin 後晉|后晋 of the Five Dynasties, 200 scrolls [Add to Longdo]
新五代史[Xīn Wǔ dài shǐ, ㄒㄧㄣ ㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] Later History of the Five Dynasties (between Tang and Song), nineteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修 in 1053 during Northern Song dynasty, 74 scrolls [Add to Longdo]
新唐书[Xīn Táng shū, ㄒㄧㄣ ㄊㄤˊ ㄕㄨ, / ] History of the Later Tang Dynasty, seventeenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Ouyang Xiu 歐陽修|欧陽修 and Song Qi 宋祁 in 1060 during Northern Song 北宋, 225 scrolls [Add to Longdo]
第十七[dì shí qī, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧ, ] seventeenth [Add to Longdo]
第十三[dì shí sān, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄙㄢ, ] thirteenth [Add to Longdo]
第十九[dì shí jiǔ, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] nineteenth [Add to Longdo]
第十五[dì shí wǔ, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄨˇ, ] fifteenth [Add to Longdo]
第十八[dì shí bā, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄅㄚ, ] eighteenth [Add to Longdo]
第十六[dì shí liù, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] sixteenth [Add to Longdo]
旧五代史[Jiù Wǔ dài shǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, / ] History of the Five Dynasties (between Tang and Song), eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtzehntel {n}eighteenths [Add to Longdo]
Eintrittsinvarianz {f}reentrancy [Add to Longdo]
Fünfzehntel {n}fifteenths [Add to Longdo]
Gebäudeentwässerungssystem {n}building drainage system [Add to Longdo]
Karosserieentwicklung {f}car body development [Add to Longdo]
Kurbelgehäuseentlüftung {f} [techn.]crankcase breather [Add to Longdo]
Neueintritt {m}reenter [Add to Longdo]
Probeentnahme {f}; Probennahme {f}sampling [Add to Longdo]
Rückmeldesystem {n}reentrant system [Add to Longdo]
Sechzehntel {n}sixteenth part [Add to Longdo]
Sechzehntelnote {f} [mus.]sixteenth note [Am.]; semiquaver [Br.] [Add to Longdo]
Vierzehntel {n}fourteenths [Add to Longdo]
Wiedereintritt {m}; Wiedereintreten {n}reentrance [Add to Longdo]
Wiedereintritt {m}reentry [Add to Longdo]
Winkel {m} [math.] | Winkel {pl} | rechter Winkel; 90° Winkel | spitzer Winkel | gestreckter Winkel | stumpfer Winkel | überstumpfer Winkel | einspringender Winkel | Winkel zur Achseangle | angles | right angle | acute angle | straight angle | obtuse angle | reflex angle | reentrant angle; re-entrant angle | off-axis angle [Add to Longdo]
ablaufinvariant; eintrittsinvariant {adj} | ablaufinvariantes Unterprogramm | ein ablaufinvariantes Programm gemeinsam nutzenreentrant | reentrant subroutine | code sharing [Add to Longdo]
achtzehnteeighteenth [Add to Longdo]
achtzehnt {adv}eighteenthly [Add to Longdo]
dreizehntethirteenth [Add to Longdo]
fünfzehntefifteenth [Add to Longdo]
fünfzehntens {adv}fifteenthly [Add to Longdo]
neunzehntenineteenth [Add to Longdo]
sechzehntesixteenth [Add to Longdo]
sechzehnte; sechzehnter; der Sechzehntesixteenth [Add to Longdo]
sechzehntensixteenths [Add to Longdo]
siebzehntseventeenth [Add to Longdo]
siebzehnteseventeenth [Add to Longdo]
siebzehntelseventeenth part [Add to Longdo]
unbestimmte Zahl {f}umpteenty [Add to Longdo]
vierzehntefourteenth [Add to Longdo]
vierzehntens {adv}fourteenthly [Add to Longdo]
wieder einsprungsfähigreentrant; reenterable [Add to Longdo]
wiedereintreten | wiedereintretendto reenter | reentering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
カラートーン[kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint [Add to Longdo]
スクリーントーン[sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
リエントラント[rientoranto] (adj-na) {comp} reentrant [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] (n) {comp} pseudo reentrant program [Add to Longdo]
己卯[つちのとう;きぼう, tsuchinotou ; kibou] (n) (See 干支) sixteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
庚辰[かのえたつ;こうしん, kanoetatsu ; koushin] (n) (See 干支) seventeenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
再突入[さいとつにゅう, saitotsunyuu] (n,vs) reentry [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n,n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] (n) {comp} reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] (n) {comp} reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] (n) {comp} reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] (n) {comp} reentrant procedure [Add to Longdo]
朔望[さくぼう, sakubou] (n,adj-no) first and fifteenth days of the lunar month (corresponding to new moon and full moon) [Add to Longdo]
十四日[じゅうよっか, juuyokka] (n) fourteenth day of the month [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]
辛巳[かのとみ;しんし, kanotomi ; shinshi] (n) (See 干支) eighteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
談林風;檀林風[だんりんふう, danrinfuu] (n) (See 談林派,俳諧) playful style of haikai poetry popularized in the mid-seventeenth century [Add to Longdo]
丁丑[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
丙子[ひのえね;へいし, hinoene ; heishi] (n) (See 干支) thirteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top