ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*auxiliary equipment*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: auxiliary equipment, -auxiliary equipment-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsgerät {n}; Hilfsausrüstung {f}auxiliary equipment; ancillary equipment [Add to Longdo]
Zusatzeinrichtungen {pl}; Zusatzgeräte {pl}auxiliary equipment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] (n) {comp} auxiliary device; auxiliary equipment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auxiliary equipment
   n 1: electronic equipment not in direct communication (or under
      the control of) the central processing unit [syn: {off-line
      equipment}, {auxiliary equipment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top