ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*键*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -键-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[键, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1471

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] crucial; key; pivotal, #989 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] (door lock) key; key (on piano or keyboard), #5,158 [Add to Longdo]
[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] keyboard, #6,545 [Add to Longdo]
[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword, #7,776 [Add to Longdo]
[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a button or key (on keyboard, touchpad, piano etc); a keystroke; to press (a button), #8,934 [Add to Longdo]
[guān jiàn zì, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗˋ, / ] keyword, #32,069 [Add to Longdo]
[qín jiàn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] a piano key, #59,334 [Add to Longdo]
[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
[shuāng jiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] double bond (chem.), #77,253 [Add to Longdo]
化学[huà xué jiàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] chemical bond, #88,902 [Add to Longdo]
共价[gòng jià jiàn, ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] (chem.) covalent bond, #97,014 [Add to Longdo]
[diàn jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] electric key; switch, #111,839 [Add to Longdo]
[jiàn cáo, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄠˊ, / ] key slot, #124,116 [Add to Longdo]
[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical, #146,042 [Add to Longdo]
离子[lí zǐ jiàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] ionic bond (chem.), #149,666 [Add to Longdo]
金属[jīn shǔ jiàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] metallic bond, #214,326 [Add to Longdo]
[jià jiàn, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] valence bond [Add to Longdo]
回车[huí chē jiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ ㄐㄧㄢˋ, / ] carriage return [Add to Longdo]
[dà jiàn qín, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] a harpsichord [Add to Longdo]
[jiàn rù, ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˋ, / ] to key in; to input [Add to Longdo]
[jiàn mào, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, / ] keycap [Add to Longdo]
盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] keyboard instrument (piano, organ etc) [Add to Longdo]
[jiàn cí, ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top