ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*紗*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -紗-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紗, shā, ㄕㄚ] gauze, muslin, yarn
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7657

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚纱[hūn shā, ㄏㄨㄣ ㄕㄚ, / ] wedding dress, #6,671 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] cotton yarn; muslin, #7,550 [Add to Longdo]
纱布[shā bù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ, / ] gauze, #14,696 [Add to Longdo]
面纱[miàn shā, ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ, / ] veil, #16,765 [Add to Longdo]
棉纱[mián shā, ㄇㄧㄢˊ ㄕㄚ, / ] cotton yarn, #31,315 [Add to Longdo]
纱线[shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] yarn, #46,324 [Add to Longdo]
麻纱[má shā, ㄇㄚˊ ㄕㄚ, / ] linen or cotton fabric, #66,904 [Add to Longdo]
并纱[bìng shā, ㄅㄧㄥˋ ㄕㄚ, / ] doubling [Add to Longdo]
浣纱记[Huàn shā jì, ㄏㄨㄢˋ ㄕㄚ ㄐㄧˋ, / ] Huansahji or Washing the Silken Gauze, Yuan and Ming saga reworked by 梁辰魚|梁辰鱼 from History of the Southern States Wu and Yue, 吳越春秋|吴越春秋, a popular opera subject [Add to Longdo]
纱布口罩[shā bù kǒu zhào, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, / ] gauze mask [Add to Longdo]
臂纱[bì shā, ㄅㄧˋ ㄕㄚ, / ] (black) armband [Add to Longdo]
薄纱[báo shā, ㄅㄠˊ ㄕㄚ, / ] gauze (cloth) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サラサ馬蹄螺;更馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
掛袱[かけぶくさ, kakebukusa] (n) crape wrapper [Add to Longdo]
寒冷[かんれいしゃ, kanreisha] (n) cheesecloth [Add to Longdo]
[きんしゃ, kinsha] (n) silk crepe [Add to Longdo]
(ateji)[サラサ, sarasa] (n,adj-no) cotton print (por [Add to Longdo]
灯台[さらさどうだん;サラサドウダン, sarasadoudan ; sarasadoudan] (n) (uk) redvein enkianthus (Enkianthus campanulatus) [Add to Longdo]
[しゃ, sha] (n) (silk) gauze [Add to Longdo]
の様[しゃのよう, shanoyou] (adj-na) gauzy [Add to Longdo]
[はくさ, hakusa] (n) delicate gauze; gossamer [Add to Longdo]
[らしゃ, rasha] (n) felt (por [Add to Longdo]
[らしゃがみ, rashagami] (n) flock paper [Add to Longdo]
綿;羅[らしゃめん, rashamen] (n) foreigner's mistress [Add to Longdo]
;帛;服[ふくさ, fukusa] (n) small silk wrapper; small cloth for wiping tea utensils; crepe wrapper [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.あの赤い布は「袱」茶道具を清めるために使う必需品なの。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top