ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*淨*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -淨-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[淨, jìng, ㄐㄧㄥˋ] clean, pure, unspoiled
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  爭 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; completely; only, #1,801 [Add to Longdo]
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
净值[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] net, #6,712 [Add to Longdo]
洗净[xǐ jìng, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wash clean, #7,328 [Add to Longdo]
净化[jìng huà, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] purify, #8,327 [Add to Longdo]
洁净[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; to cleanse, #14,203 [Add to Longdo]
净土[jìng tǔ, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] (Buddhism) Pure Land, usually refers to Amitabha Buddha's Western Pure Land of Ultimate Bliss (Sukhavati in Sanskrit), #22,362 [Add to Longdo]
一干二净[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely, #32,064 [Add to Longdo]
白净[bái jìng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] (of skin) fair and clear, #34,675 [Add to Longdo]
明净[míng jìng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] bright and clean; luminous, #51,500 [Add to Longdo]
眼不见为净[yǎn bù jiàn wéi jìng, ㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] to take sth to be clean without seeing how it is prepared (成语 saw); fig., #65,860 [Add to Longdo]
窗明几净[chuāng míng jī jìng, ㄔㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. clear window and clean table (成语 saw); fig. bright and clean, #69,473 [Add to Longdo]
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] unclean; filthy; foul-mouthed, #79,313 [Add to Longdo]
净现值[jìng xiàn zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˊ, / ] net present value (NPV), #90,339 [Add to Longdo]
匀净[yún jìng, ㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] even; uniform, #99,520 [Add to Longdo]
净尽[jìng jìn, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to eliminate; to purge, #104,338 [Add to Longdo]
明窗净几[míng chuāng jìng jī, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] lit. clear window and clean table (成语 saw); fig. bright and clean, #263,204 [Add to Longdo]
洁净无瑕[jié jìng wú xiá, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄨˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] clean and spotless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top