ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*或*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -或-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else", Rank: 160
[域, yù, ㄩˋ] area, district, field, land, region; boundary; domain (in taxonomy)
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 847
[惑, huò, ㄏㄨㄛˋ] to confuse, to mislead; to doubt
Radical: , Decomposition:   或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An uncertain 或 heart 心; 或 also provides the pronunciation, Rank: 1600
[阈, yù, ㄩˋ] threshold; separated, confined
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] Separated 或 by a gate 门, Rank: 4701
[蜮, yù, ㄩˋ] toad; legendary turtle
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 5567
[馘, guó, ㄍㄨㄛˊ] to cut off the left ear; to tally the enemy's dead
Radical: , Decomposition:   首 [shǒu, ㄕㄡˇ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] To cut off 或 the enemy's ears 首; 或 also provides the pronunciation, Rank: 6759
[閾, yù, ㄩˋ] threshold; separated, confined
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] Separated 或 by a gate 門, Rank: 8707
[國, guó, ㄍㄨㄛˊ] country, nation, state; national
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] Treasure 或 within a country's borders 囗
[彧, yù, ㄩˋ] cultured, refined; polished
Radical: , Decomposition:   或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] maybe; perhaps; might; possibly; or, #131 [Add to Longdo]
[huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] or; possibly; maybe; perhaps, #500 [Add to Longdo]
[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]
[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, ] or; either one or the other, #3,382 [Add to Longdo]
不可[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have, #14,330 [Add to Longdo]
[huò duō huò shǎo, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ, ] more or less, #15,716 [Add to Longdo]
[shèn huò, ㄕㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] so much so that; to the extent that; even, #37,313 [Add to Longdo]
两个两个以上[liǎng gè huò liǎng gè yǐ shàng, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜˋ ㄧˇ ㄕㄤˋ, / ] two or more [Add to Longdo]
[huò chēng, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄥ, / ] also called; also known as; a.k.a. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある種;る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
ある程度;る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent [Add to Longdo]
[とある, toaru] (adj-pn) (uk) a certain ... [Add to Longdo]
(P);[ある, aru] (adj-pn) (uk) a certain ...; some ...; (P) [Add to Longdo]
いは(P);は(io)[あるいは(P);あるは(或は), aruiha (P); aruha ( aruiha )] (adv,conj,exp) (uk) or; possibly; (P) [Add to Longdo]
る時;ある時[あるとき, arutoki] (n) once (i.e. "once, when I was studying ..") [Add to Longdo]
る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person [Add to Longdo]
る日;ある日;日(io)[あるひ, aruhi] (n) one day (e.g. "one day while studying, ..") [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a time, one evening, when I stood on top of that hill.る夕暮私はこの丘の上に立ったことがある。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top