ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vestment

V EH1 S T M EH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vestment-, *vestment*
English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vestment(n) เสื้อคลุมซึ่งพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์, Syn. robe, gown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
vestment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อคลุม,เสื้อนอก,เครื่องยศ
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't imagine the choirboys upstairs are wetting their vestments to do you -- what's the word?ฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่า เหล่าคณะประสานเสียงข้างบนนั่น จะต้องเหงื่อแตกชุ่มเสื้อคลุมขนาดไหน ที่นายพูดอะไรแบบนั้น There Will Be Blood (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[børisat jatkān longthun] (n, exp) EN: investment trust
บริษัทลงทุน[børisat longthun] (n, exp) EN: investment company  FR: société d'investissement [f]
จำนวนเงินลงทุน[jamnūan ngoen longthun] (n, exp) EN: investment
การลงทุน[kānlongthun] (n) EN: investment ; capital investment  FR: investissement [m]
การลงทุนมากเกินไป[kānlongthun māk koēnpai] (n, exp) EN: over-investment
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng] (n, exp) EN: high-risk investment
การลงทุนที่สำคัญ[kānlongthun thī samkhan] (n, exp) EN: major investment
การร่วมทุน[kān ruam thun] (n, exp) EN: joint venture ; co-investment
คณะกรรมการการลงทุน[khanakammakān kānlongthun] (n, exp) EN: investment board
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน[kotmāi kīokap kānlongthun] (n, exp) EN: law of investment

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTMENT V EH1 S T M EH0 N T
VESTMENTS V EH1 S T M EH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vestment (n) vˈɛstmənt (v e1 s t m @ n t)
vestments (n) vˈɛstmənts (v e1 s t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtstracht {f} | Amtsrachten {pl}vestment | vestments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
インベステメントバンク[inbesutementobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
インベストメント[inbesutomento] (n) investment [Add to Longdo]
インベストメントアナリスト[inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst [Add to Longdo]
インベストメントバンキング[inbesutomentobankingu] (n) investment banking [Add to Longdo]
インベストメントバンク[inbesutomentobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust [Add to Longdo]
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management [Add to Longdo]
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust [Add to Longdo]
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vestment
      n 1: gown (especially ceremonial garments) worn by the clergy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top